Gebyrlegger båt- og ferjeoperatører i Nordland

nfk

De fire første månedene i 2023 har selskapene blitt ilagt gebyrer for rundt 4,3 millioner kroner.

Under det nylig avvikla fylkestinget stilte fylkestingsrepresentant Richard Dagsvik et tilleggsspørsmål under en interpellasjonsdebatt om innstilte hurtigbåter og ferjer. Han ønsket svar på hvor mye selskapene faktisk gebyrlegges når ruter blir innstilt.

– For de fire første månedene i 2023 er båt- og fergeoperatørene samlet sett gebyrlagt like i underkant av 4,3 millioner kroner, forteller Monika Sande, fylkesråd for transport og infrastruktur.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Torghatten nord er ilagt størstedelen av gebyrene, der Nesnasambandene og bruk av feil reservemateriell er en stor bidragsyter.

– Gebyrlegging er den sanksjonsmulighetene vi har, og er ment å gi et press på selskapene for å strekke seg langt for å oppfylle kravene til rutene som ligger inne i de enkelte kontraktene. I tillegg har vi selvsagt jevnlige møter og dialog med selskapene, understreker Sande.

Sande påpeker at hun er opptatt av å sikre et best mulig og velfungerende tilbud med god regularitet på alle fylkeskommunens båt- og fergeruter.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

– Når avvik oppstår er det de reisende i Nordland det går ut over. Vi ønsker at de reisende skal være fornøyd med tilbudet. Men ikke minst at de skal kunne stole på at rutene går som planlagt, underbygger Sande.

Selskapene får gebyr når de av ulike årsaker ikke klarer å opprettholde ruteproduksjon. Enten det er mannskapsmangel eller tekniske problemer med båt eller ferje.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Selskapene plikter å sette inn reservemateriell etter nokså kort tid. Dette er krav i alle driftskontrakter, understreker Monika Sande.

Hun er kjent med at det i enkelte områder også har vært til dels store driftsavvik i slutten av mai og begynnelsen av juni.

– Avviksrapportene for disse månedene er foreløpig ikke ferdig behandlet. Men selskapene blir selvsagt ilagt gebyrer også for disse månedene, avslutter fylkesråd Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.