Forenkling av Løsøreregisteret

Nærings- og fiskeridepartementet

Nå lanseres det digitale Løsøreregisteret på ny plattform. Tidligere har næringslivet måtte vente fire dager på lån, nå kan lån utbetales samme dag det tinglyses. Det betyr raskere tilgang til kapital for kundene og dermed raskere muligheter for investeringer.

Tidligere ble pant og tinglysninger registrert manuelt, nå skjer registreringene digitalt og umiddelbart i Løsøreregisteret, og informasjonen er tilgjengelig i sanntid. Dermed går saksbehandlingstiden ned fra fire dager til sekunder, og lånekapital frigjøres raskere. For 2024 er det beregnet at denne effektiviseringen vil gi en nytteverdi for næringslivet på 187 millioner kroner.

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

– Det skal være enkelt å drive bedrift i Norge slik at tiden kan brukes på å skape verdier og arbeidsplasser. Å forenkle og digitalisere Løsøreregisteret betyr at næringslivet får raskere tilgang til kapital og dermed raskere kan investere. Dette styrker bedriftenes konkurransekraft. Digitaliseringen er et godt bidrag i regjeringens arbeid med mål om å redusere næringslivets kostnader og byrder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Løsøreregisteret behandler årlig nesten to millioner saker, og alle disse behandles nå i den nye løsningen.

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

I tillegg til redusert saksbehandlingstid slik at det går raskere å få utbetalt lån, er også oppslag mot registeret betydelig forbedret. Der oppslag mot registeret tidligere viste gårsdagens tinglysninger, har alle nå mulighet til å gjøre oppslag i sanntid. Dermed har bankene alltid tilgang til oppdatert og riktig informasjon, og kan ta tryggere beslutninger med fullstendig innsikt i hva som er tinglyst.

– Moderniseringen av Løsøreregisteret er en viktig milepæl. Ikke bare er registeret modernisert, men vi ser allerede at det gir store besparelser for samfunnet. Med denne nye registerplattformen blir det enklere og mer effektivt å være næringsdrivende og låntaker i Norge. Brønnøysundregistrene har en ambisjon om hundre prosent digital registerforvaltning, og denne moderniseringen er et betydelig skritt i den retningen, sier direktør ved Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk.

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

Lanseringen av Løsøreregisteret på Registerplattformen er en delleveranse av BRsys-prosjektet, som skal samle alle Brønnøysundregistrenes tjenester på denne ene felles nasjonale plattformen. Formålet er å modernisere registertjenestene, forenkle prosessene og øke informasjonssikkerheten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.