Flere blir ufør og 70 prosent aner ikke hva de får utbetalt

forbrukslån

Antallet uføre i Norge stiger, viser ferske oktobertall fra SSB. – Samtidig aner ikke 7 av 10 nordmenn hva de får utbetalt hvis de blir ufør, sier pensjonsekspert.

En ny undersøkelse utført av YouGov for Frende Forsikring viser at 7 av 10 nordmenn ikke vet hva de får utbetalt hvis de blir ufør.

Samtidig viser tall fra SSB sluppet 19. oktober en økning på 6400 uføretrygdede i Folketrygden. Totalt er 337.600 mennesker ufør nå, eller 9,8 prosent av alle 18-67 åringer.

– Den nye økonomiske hverdagen har trolig kommet som et sjokk for mange av disse, sier Stein Lund, pensjonsekspert hos Frende Forsikring.

Flere unge blir ufør
– Andelen uføre blant de eldste faller, altså blir de eldre stadig friskere. Det har vært en langvarig trend. Selv om det er flere eldre som er ufør, tar de under 55 år kraftig innpå. Derfor øker det totale antall uføre i Norge, sier Lund.

Undersøkelsen til Frende viser også at nesten halvparten av oss (48 prosent) ikke har forsikret inntekten sin på noen måte. Stein Lund mener det norske arbeidsgivere bør merke seg dette.

Les også:  Frykter reisekaos i sommer

– Økonomisk trygghet er noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gi sine medarbeidere, men også bedriften vil tjene på det. Undersøkelser viser at medarbeidere som føler seg økonomisk trygge presterer bedre og blir mer lojale, sier Stein Lund, pensjonsekspert hos Frende Forsikring.

Dette gir lojale ansatte
80 prosent av oss ville prestert bedre på jobb og vært mer lojale hvis arbeidsgiveren ga bedre ansattgoder. Det viser en undersøkelse fra meglerhuset Mercer.

Fire av ti nordmenn sier i undersøkelsen til Mercer at de opplever stress rundt sin egen økonomiske situasjon. Og åtte av ti sier altså at de ville prestert bedre og vært mer lojale om arbeidsgiver hadde hatt bedre ansattgoder, deriblant bedre pensjonsavtaler.

– Med en uførepensjon kan arbeidsgiver sikre sine ansatte den dagen helsen svikter eller de blir skadet, sier Stein Lund i Frende.

Får mellom 40 og 66 prosent
Noe av det som rammer privatøkonomien hardest er det å bli ute av stand til å jobbe, enten som følge av sykdom eller skade.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

– De fleste vil i en slik situasjon oppleve et betydelig fall i inntekten. Uten en god uførepensjon gjennom arbeidsgiver vil du som regel bare sitte igjen med mellom 40 og 66 prosent av den lønnen du hadde som yrkesaktiv, noe som tilsvarer å gå uten lønn omtrent hver andre eller hver tredje måned, sier Lund.

Det sier seg selv at for de fleste vil en slik lønnsreduksjon være dramatisk og ikke tilstrekkelig til opprettholde dagens livsstandard.

Frykter renteøkning, ikke uførhet
– Mange frykter en renteøkning på lånet på 2-3 prosent, men de reflekterer ikke over en eventuell overgang til uførepensjon, sier Lund. Han viser til tall fra Finans Norge hvor det kommer frem at færre enn 1 av 5 innskuddsordninger har en tilknyttet uførepensjon.

Et av de viktigste grepene en bedriftsleder kan ta for å sørge for økt trygghet for medarbeiderne er derfor å gi dem en god uførepensjon. Dette er en pensjon som kompenserer for deler av det inntektstapet den ansatte får hvis de ikke lenger kan jobbe.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

– Bedrifter som har gode ansattordninger vil stå sterkere i kampen om de beste medarbeiderne fremover og det er ingen tvil om at medarbeiderne vil være veldig takknemlige den dagen behovet oppstår, sier Frendes pensjonsekspert.

Kan opprettholde livsstandard
Uførepensjonen trer i kraft etter at medarbeideren har vært minst 20 prosent syk i 12 måneder og varer helt frem til han eller hun blir frisk eller blir pensjonist. Hvor mye som utbetales er avhengig av lønn før sykdom og graden av arbeidsuførhet.

– En bedriftsleder kan gi de ansatte inntil 75 prosent av lønnen de har i dag hvis de blir uføre, inkludert det han eller hun får fra folketrygden og eventuelle rettigheter fra tidligere arbeidsgivere. Dette vil for mange være nok til at de kan opprettholde den livsstandarden de har til tross for at de har blitt arbeidsuføre, sier Lund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.