Felles europeisk tilsyn med netthandel

eu

I løpet av 2020 skal europeiske tilsynsmyndigheter kontrollere salg av farlige kjemikalier, biocidprodukter og produkter på nett. Totalt 29 europeiske land deltar i en koordinert aksjon.

– Stadig flere forbrukere kjøper varer på nettet. Varene skal oppfylle kravene i det felles europeiske kjemikalieregelverket, også om salgsstedet ligger utenfor Europa. Nå har vi en felles europeisk dugnad på tilsyn med slike nettsteder. Det er viktig at forbrukerne vet hva de får, at produktene er trygge, og er godt merket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Aksjonen gjennomføres i regi av Forum, det europeiske nettverket av tilsynsmyndigheter med ansvar for å håndheve kjemikalieregelverket.

– Nettsalg av produkter som kan inneholde farlige stoffer, kjemikalier og biocider, har økt de siste årene. I tidligere kontroller av varer på nett ble det avdekket mange brudd på regelverket. Netthandel er derfor en viktig satsing for oss, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Inspektører skal sjekke om virksomheter som selger farlige kjemikalier, biocider og andre produkter på nett, overholder kravene i REACH-, CLP- og biocidforskriften. En tilsynsaksjon i regi av Forum i 2017 viste at cirka 80 prosent av de kontrollerte annonsene for kjemikalier som selges til forbrukere hadde manglende eller mangelfull informasjon om kjemikalienes fareegenskaper.

– Målrettet innsats over tid gir resultater. Noen av virksomhetene har blitt bedre siden 2017, og vi vil fokusere på andre eller nye virksomheter, som vi mistenker ikke følger regelverket. En forutsetning for god etterlevelse er å øke bevisstheten om pliktene knyttet til nettsalg i nettbutikker og på markedsplattformer, sier Hambro.  

Aksjonen vil omfatte varer som selges i nettbutikker og på markedsplattformer, som for eksempel finn.no, men ikke salgsannonser fra privatpersoner. Miljødirektoratet skal blant annet sjekke om annonsene for kjemikalier og biocider gir informasjon om farlige egenskaper, slik de er pålagt å gjøre. I tillegg skal det sjekkes om det finnes forbudte kjemiske stoffer i produkter som selges på nett, for eksempel leker og tekstiler, og at biocidproduktene er lovlige på det norske markedet.

Resultatene av aksjonen forventes publisert i slutten av 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.