Fagforbundet: – Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte

barnehage

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Onsdag 15. april la myndighetene fram sin veileder om smittevern i barnehager.

– Veilederen er et utgangspunkt, men den vil ikke gi svar på alle utfordringene. Alle ansatte må involveres og gis opplæring i smittevern og smittehåndtering. Vi forventer at myndighetene og eiere gir kontinuerlige svar på de spørsmålene som kommer og sørger for tett oppfølging, sier Nord.

Lederen av Fagforbundet påpeker at for å finne gode løsninger og sikre forsvarlig drift i den enkelte barnehagen, så må det være et tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

– Det er viktig å ha oversikt over hvilken kompetanse og erfaringer de ulike fagarbeiderne og assistentene i barnehagen har. Flere har kompetanse på helse i tillegg til omsorg og den kompetansen må brukes. Vi håper våre medlemmer opplever at deres kunnskap synliggjøres og anvendes faglig i arbeidet framover, sier Nord.

Fagforbundet har vært tydelig på at vi mener renholdere må inkluderes i arbeidet med innføring av de nye rutinene. 

Les også:  Helsemessige fordeler med Airfryer

– Godt renhold krever renholdere som er tilstede i barnehagen, sier Nord. 

Det gis mulighet til å fortsatt være hjemme dersom ansatte og barn selv er, eller har familiemedlemmer som er i risikogruppen.

– Det er viktig at retningslinjene for de som er i risikogruppen blir ivaretatt, både når det gjelder ansatte, foreldre og barn. De må ikke utsettes for høyere risiko og de må være trygge på at de kan være hjemme, sier Nord.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.