Eurogym 2024 i Bodø får 1,7 millioner

nfk

Nordland fylkeskommune gir et tilskudd på 1 740 000,- til gjennomføring av Eurogym 2024. Pengene skal dekke honorar til lokale idrettslag for vakthold ved skoler, samt til å organisere alle frivillige.

Det er Norges Gymnastikk- og Turnforbund som står bak arrangementet Eurogym 2024. Eurogym 2024 er et europeisk breddearrangement for ungdom i alderen 12 – 18 år. Det legges til rette for at alle skal kunne delta uansett kjønn, etnisitet og funksjonsnivå.

– Over 4000 deltakere, med familie og ledsagere kommer fra hele Europa og møtes i Bodø til aktivitet, oppvisninger, nye vennskap, idrettsglede og kulturelle opplevelser. Det blir en hel uke med show, turn, musikk og kultur i Bodø sentrum. Og det blir åpnings- og avslutningsseremoni i Nordlandshallen. Og ikke minst må det nevnes at alle arrangementene er gratis for publikum, forteller fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen.

Les også:  The Creedence Experience kommer til Svømmehallen i Bodø!

Arrangøren har planlagt og forberedt Eurogym 2024 gjennom flere år etter at arrangementet ble en del av søknaden fra Bodø om å bli kulturhovedstad i 2024.

– Nordland fylkeskommune støtter også arrangementet med rimeligere busstransport for utøvere og frivillige. Nettopp fordi arrangementet retter seg mot barn og unge, kan dette bidra til at flere rekrutteres inn i idretten, også de som har psykiske og fysiske utfordringer, påpeker Mikalsen.

De frivillige som bidrar, må gis opplæring og må ivaretas. Dette vil gi de frivillige kompetanse, trygghet og personlig utvikling, heter det i begrunnelsen til støtten til Eurogym 2024.

Les også:  Advokat Snorre Ottemo Nordby fra Bodø får gjennomgå av YouTuber

– Gode opplevelser som frivillig i Eurogym 2024 kan stimulere til at den enkelte fortsetter som frivillig i etterkant. Dette vil igjen være et løft for den lokale frivilligheten. Og absolutt i tråd med fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Vi har et mål om å styrke rekruttering til frivilligheten, påpeker Mikalsen.

I tillegg mener Mikalsen at fylkeskommunens støtte vil gi ringvirkninger for de lokale lagene og foreningene.

– Kompensasjonen for vakthold vil styrke økonomien i lokale lag og foreninger, som igjen fører til mer aktivitet og tilbud til barn og unge, argumenterer Mikalsen.

Nordland fylkeskommune har i sin idrettsstrategi vektlagt at idrett og aktivitet skal være en arena for inkludering, gode møteplasser og bidra til god folkehelse.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– Eurogym treffer på både gode møteplasser, bidrar til folkehelse, men ikke minst på inkludering, påpeker Mikalsen.

Og dermed støtter også arrangementet opp under visjonen til «Divna. Aktan. Alle sammen», som er Nordland fylkeskommunes handlingsplan for inkludering.

– Nordland har plass til og behov for alle. Våre unge skal kjenne på tilhørighet og ha like muligheter for å delta i nordlandssamfunnet, uansett forutsetninger. Men ikke minst vil Eurogym 2024 være en arena for kulturell og idrettslig utveksling i Europa og bidra til å sette Bodø og Nordland på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, avslutter fylkesråd Arne Ivar Mikalsen.

Eurogym 2024 går av stabelen 13 – 19. juli i Bodø.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.