Arbeidstakere har 2-års fortrinnsrett ved korona-nedbemanning

helse

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad minner norske arbeidstakere på at alle som har blitt oppsagt som følge av covid-19, har fortrinnsrett til stillingen i to år. Regelen gjelder fram til 31. desember.

Vanligvis gjelder fortrinnsretten etter nedbemanning i ett år etter at oppsigelsestiden er ute.

– Blir du oppsagt før 31. desember i år, har du imidlertid fortrinnsrett i to år hvis virksomheten skal oppbemanne igjen, sier Parat-advokaten.

Reelle forhold er avgjørende
Kambestad understreker at det må være covid-19-pandemien som må være årsaken til at arbeidsforholdet ble avviklet.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

– Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Det kreves ikke at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er tilstrekkelig at arbeidsforholdet er avviklet på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis, sier han.

Parat-advokaten sier at formålet med en slik fortrinnsrett er å forhindre at virksomheter bruker kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere, i tilfeller der det ikke kunne skjedd ved saklig oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

– Forslaget om utvidet fortrinnsrett kom etter bekymringsmeldinger om at ansatte i private service- og tjenestenæringer, særlig i utelivsbransjen, opplevde å bli oppsagt mens de var permittert. Man mistenkte at det ble gjort for at arbeidsgiver friere skulle kunne ta inn de arbeidstakerne de ønsket, etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen, sier Kambestad.

2-års fortrinnsrett varer til 31. desember
Tiltaket gjelder oppsigelser som skjer i perioden 1. juli til 31. desember 2021. Endringene i fortrinnsretten er et tidsbegrenset koronatiltak, som Stortinget selv ba om å få på bordet.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021. Endringen er innført i arbeidsmiljølovens paragraf 14-2, som et midlertidig tillegg.

Ett år er fortsatt hovedregelen
Normalt varer fortrinnsretten etter en nedbemanning i ett år etter at oppsigelsesfristen er ute.

Og denne ettårsfristen vil fortsatt gjelde dersom oppsigelsen ikke skyldes koronaepidemien eller oppsigelsen skjedde før 1. juli 2021, eller etter 31. desember 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.