Aksjegave fra SpareBank 1 og Troms Kraft til Tromsø IL

ball

Ni år etter at Tromsø idrettslag valgte å opprette AS-struktur mener de to største eierne at tiden er moden for å gi styringen tilbake til klubben.

Både SpareBank 1 Nord-Norge og Troms Kraft har nå besluttet at begge parter gir sine aksjer i TIL Holding til fotballklubben.

– Beslutningen som ble tatt i 2009 var helt riktig, da. Nå er tiden inne for å la klubben selv bestemme både hvilken fremtidig eiermodell de ønsker, og hvordan de vil planlegge sin egen fremtid, sier konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Han er tydelig på at det ikke har vært bankens intensjon å være langsiktig eier av et fotballag.

– Vi er et finanskonsern, og har en strategi som tilsier at vi skal ha fokus på kjernevirksomhet. Fotball er ikke en del av vår kjernevirksomhet. Da vi gikk inn på eiersiden i Tromsø IL var det for å bidra til en fremtid som toppklubb. Vi mener nå, som da, at Tromsø IL er et viktig identitetsmerke for store deler av landsdelen, og vi kommer fortsatt til å støtte klubben. Derfor forlenger vi nå vårt sponsorsamarbeid med tre nye år. Samtidig bidrar vi med penger til en rekke prosjekter, som skal utvikle fotballkompetansen i både klubben og regionen. Dette er helt uavhengig av prosessen med aksjeoverdragelsen, og det viser vår vilje og vårt ønske om fortsatt samarbeid. Men vi finner det ikke lenger formålstjenlig for verken klubben eller eget konsern å være eier.

Les også:  Frykter reisekaos i sommer

Gir sin andel i eiendom til klubben
Tomta rundt Alfheim stadion eies av Alfheim Stadion II AS. Den er under regulering og det er allerede inngått avtale om salg av tomten. Avhengig av endelig regulering, vil salget kunne bli svært inntektsbringende for eierne. Tidligere har SpareBank 1 Nord-Norge gitt sin andel i Alfheim stadion II AS tilbake til TIL. Nå gjør Troms Kraft det samme.

– Alt ligger til rette for at eiendommen rundt stadion skal kunne utvikles slik at det gir positive økonomiske effekter. Dette er effekter som vi ønsker skal komme klubben til gode, så derfor overfører vi vårt eierskap i Alfheim Stadion II til TIL i bytte mot en langsiktig sponsoravtale. Da er det naturlig at vi også trekker oss helt ut fra eiersiden. Jeg vil understreke at vi fortsatt har vårt hjerte i TIL, og at vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner for klubben. Men samarbeidet fremover skal være av kommersiell art. Vi er nok bedre på det enn på fotball, sier administrerende direktør Erling Dalberg i Troms Kraft.

Les også:  Hvilke land heier nordmenn på under fotball-EM?

Dalberg peker på at situasjonen nå er langt bedre enn i 2009;

– Det er gjort mye godt arbeid i TIL de siste årene. Selv om regnskapet for 2017 viser et underskudd er det lagt et godt grunnlag for langsiktig, bærekraftig drift. Det vi i Troms Kraft nå gjør vil gi et enda bedre grunnlag for å utvikle klubben i riktig retning. Sunn økonomi er et helt nødvendig parameter for bærekraftig drift.

Les også:  Hvilke land heier nordmenn på under fotball-EM?

Arbeidsgruppe skal bestemme fremtidig modell
Dagens selskapsmodell ble besluttet i 2009. Styreleder Stig Bjørklund i Tromsø IL forteller at det på siste årsmøte ble satt ned et utvalg som skal vurdere den fremtidige organiseringen av TIL.

– Vi vil bruke året vi har foran oss til å forberede fremtiden. Dette skal vi gjøre både grundig og med solid og bred forankring i klubben, uttaler Bjørklund.

Bjørklund mener de grep som nå gjøres gir klubben en enestående mulighet til å påvirke egen fremtid:

– Det er riktig å si at SpareBank 1 Nord-Norge og Troms Kraft har vært de største bidragsyterne til at det eksisterer en toppklubb i Tromsø i dag. Ved å gå inn som eiere sørget de for både kapital og kompetanse i en tid der klubben egentlig lå nede for telling. Nå får klubben selv muligheten til å bestemme veien videre og ringen er på en måte sluttet. Vi ser lyst på fremtiden, avslutter Bjørklund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.