88 personer druknet i 2020

redningsselskapet

Totalt druknet 88 personer i Norge i fjor, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er to flere enn i 2019.

Flere druknet etter fall fra land og under bading i 2020 enn året før, mens færre omkom fra fritidsbåt, under dykking og etter at biler havnet i vann. 55 prosent av ulykkene skjedde i sjø, mens de resterende er jevnt fordelt på elver og innsjøer. 

– Selv om det har vært et spesielt år der de aller fleste var hjemme i Norge og tok sjøen og naturen mer i bruk enn noen gang, hadde vi håpet på en nedgang i drukningsulykker fra året før, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.  

– For at færre skal drukne framover, må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres både nasjonalt og lokalt. Det skal vi stå i spissen for, sier Krangnes.

Av de 88 personene som druknet i 2020 var det 72 voksne menn og 12 voksne kvinner. Fire barn i alderen ett til 14 år omkom. To barn druknet under bading, mens de to andre omkom etter å ha falt i henholdsvis sjøen og ei elv.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Redningsselskapets drukningsstatistikk for de siste fire årene viser at nettopp bading og fall fra land er de vanligste årsakene til at barn drukner. I denne perioden har 62 prosent av alle drukningsulykker blant barn skjedd under bading, mens 38 prosent har druknet etter fall fra land. Ett barn omkom etter å ha gått gjennom isen.

– Innsikten som statistikken gir må brukes til å målrette og styrke det nasjonale drukningsforebyggende arbeidet, slik at vi kan forhindre framtidige drukningsulykker blant både barn og voksne, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Fall fra land var også i 2020 den vanligste årsaken til drukning i Norge. I 2020 druknet 46 personer etter å ha havnet i sjø, elv eller vann fra land. Det er 13 flere enn i 2019.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

«Fall fra land» omfatter drukning i forbindelse med fiske fra land eller i elver, fall under turer langs vann og ulykker i forbindelse med fest og uteliv nært vann. I tillegg registreres personer som blir funnet omkommet i vann uten at det foregående hendelsesforløpet er kjent i denne kategorien.

20 voksne menn druknet fra fritidsbåt i 2020, mot 26 året før. To av disse ulykkene skjedde fra vannscooter, mens en person druknet fra kajakk.

Tre menn druknet fra yrkesbåter i fjor. To av ulykkene skjedde mens båtene lå ved kai, mens en person fremdeles er savnet etter at en fiskebåt forliste.

Drukning i forbindelse med bading er den tredje vanligste ulykkestypen, også i 2020. Sju av totalt 12 drukningsulykker i forbindelse med bading skjedde under varmebølgen i siste halvdel av juni. Sju av de omkomne var barn og unge i alderen 7 til 25 år. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Tre menn omkom etter å ha falt gjennom isen i 2020. To av disse ulykkene skjedde under isfiske. I tillegg druknet to menn i forbindelse med dykking i fjor, mens to menn mistet livet etter at personbilene de satt i kjørte ut i vann.

Alle landets fylker hadde drukningsdødsfall i 2020. Viken topper statistikken med 19 drukningsulykker, foran Vestland med 12 ulykker. Nordland og Rogaland har 10 ulykker hver.

Ser man på antall drukninger opp mot innbyggertall endres bildet noe. Nordland har flest drukningsdødsfall med 4,1 pr 100 000 innbyggere, tett fulgt av Troms og Finnmark (3,7). Oslo har kun 0,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.