405 000 arbeidsplasser står på spill: – Regjeringen må trykke på den store røde knappen

virke

Nærmere 100 000 arbeidsplasser er stengt, eller er i ferd med å stenge, som følge av koronaviruset. Privat handels- og tjenestenæring, som står for halvparten av sysselsettingen i Norge, rapporterer å være sterkt berørt av koronaviruset.

– Stortinget må legge vekk partipolitikken, og umiddelbart gi regjeringen mandat til å trykke på den store røde knappen. Hvis ikke vil en stor del av befolkningen miste livsgrunnlaget sitt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe smittespredningen. På samme tid må vi planlegge for livet etter koronaviruset, sier Horneland Kristensen.

Les også:  FrP vil fjerne formuesskatt på norsk næring

I Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, som står for 49 prosent av sysselsettingen i Norge, rapporterer bedriftseiere i næringer som står for 405 000 arbeidsplasser å være sterkt berørt av koronaviruset. Eksempler på bransjer som er hardt berørt er serveringssteder, reiselivet, kultur- og arrangement og trening. 

Virke mener regjeringen omgående må få vedtatt en kompensasjonsordning for bedriftene som er rammet av den statlige stengingen.

− Dette er en krise som har medført akutt pengemangel i bedriftene. Det er ikke nok å bare kutte i utgiftene, når inntektene har stoppet over natten. Myndighetene i USA og Tyskland har iverksatt enorme krisepakker. Nå må norske myndigheter følge opp. Det hjelper ikke å skyte med luftgevær, vi må frem med bazookaen.

Les også:  Dramatisk konkursøkning i Danmark – Følger Norge etter?

Virke mener regjeringen også umiddelbart må få vedtatt de varslede endringene i permitteringsordningen, utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms og frita arbeidsgiver fra å betale sykelønn ved sykdom og myndighetspålagt karantene knyttet til korona. 

Virke mener myndighetene må kompensere virksomheters tap som følge av stengningsvedtak. I tillegg må regjeringen forberede innføring av en garanti for lån fra bankene til bedriftene som er rammet. 

Les også:  Regjeringen letter på smitteverntiltak i 10 kommuner i Salten

Virke støtter LOs utspill om at arbeidstakere som er permittert må få 100 prosent lønnsdekning av staten de første 15 dagene av permitteringsperioden. Virkes rådgivningstelefon opplever stort påtrykk, i går gjaldt hele 75 prosent av henvendelsene permittering.

− Bedriftseiere over hele landet som må permittere ansatte for å redde arbeidsplassene deres ønsker ikke at de personlig skal ta regningen. Her må staten på banen. Vi må sørge for at folk beholder livsgrunnlaget sitt, og har penger til å stimulere økonomien når myndighetene kan begynne å lette på krisetiltakene, sier Horneland Kristensen.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.