405 000 arbeidsplasser står på spill: – Regjeringen må trykke på den store røde knappen

virke

Nærmere 100 000 arbeidsplasser er stengt, eller er i ferd med å stenge, som følge av koronaviruset. Privat handels- og tjenestenæring, som står for halvparten av sysselsettingen i Norge, rapporterer å være sterkt berørt av koronaviruset.

– Stortinget må legge vekk partipolitikken, og umiddelbart gi regjeringen mandat til å trykke på den store røde knappen. Hvis ikke vil en stor del av befolkningen miste livsgrunnlaget sitt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe smittespredningen. På samme tid må vi planlegge for livet etter koronaviruset, sier Horneland Kristensen.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

I Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, som står for 49 prosent av sysselsettingen i Norge, rapporterer bedriftseiere i næringer som står for 405 000 arbeidsplasser å være sterkt berørt av koronaviruset. Eksempler på bransjer som er hardt berørt er serveringssteder, reiselivet, kultur- og arrangement og trening. 

Virke mener regjeringen omgående må få vedtatt en kompensasjonsordning for bedriftene som er rammet av den statlige stengingen.

− Dette er en krise som har medført akutt pengemangel i bedriftene. Det er ikke nok å bare kutte i utgiftene, når inntektene har stoppet over natten. Myndighetene i USA og Tyskland har iverksatt enorme krisepakker. Nå må norske myndigheter følge opp. Det hjelper ikke å skyte med luftgevær, vi må frem med bazookaen.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Virke mener regjeringen også umiddelbart må få vedtatt de varslede endringene i permitteringsordningen, utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms og frita arbeidsgiver fra å betale sykelønn ved sykdom og myndighetspålagt karantene knyttet til korona. 

Virke mener myndighetene må kompensere virksomheters tap som følge av stengningsvedtak. I tillegg må regjeringen forberede innføring av en garanti for lån fra bankene til bedriftene som er rammet. 

Virke støtter LOs utspill om at arbeidstakere som er permittert må få 100 prosent lønnsdekning av staten de første 15 dagene av permitteringsperioden. Virkes rådgivningstelefon opplever stort påtrykk, i går gjaldt hele 75 prosent av henvendelsene permittering.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

− Bedriftseiere over hele landet som må permittere ansatte for å redde arbeidsplassene deres ønsker ikke at de personlig skal ta regningen. Her må staten på banen. Vi må sørge for at folk beholder livsgrunnlaget sitt, og har penger til å stimulere økonomien når myndighetene kan begynne å lette på krisetiltakene, sier Horneland Kristensen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.