2,75 millioner til vekst og utvikling i Narvik

nfk

Når store investeringer for mange titalls milliarder kroner står på trappene i industrien og næringslivet i Narvik og Ofoten, skal også resten av byen nå forberedes på vekst. – Vi skal samarbeide med kommunen om denne jobben, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Med disse midlene vil fylkesrådet være med og sette retning for utviklingen i regionen de kommende årene.

– I Ofoten forberedes en ny tid. Med investeringer fra både Aker og andre på grønn industri er også dette området av Nordland på veg inn i en ny æra. Når Narvik 2030 fremover skal jobbe aktivt med å legge til rette for nye etableringer, flere arbeidsplasser og flere innbyggere, ja da skal vi selvsagt være med på det, sier Eide.

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

Etter en vedvarende nedgang i folketallet siden 1960-tallet gjør flere store industrietableringer at Narvik kommune nå må rigges for vekst.

– Det jobbes iherdig med utvikling av nye boligområder og næringsareal, og med tiltak som skal bidra til bo- og blilyst. Disse tiltakene bidrar til at hele Nordland blir tatt i bruk, og at det skal være mulig å leve og bo i hele fylket vårt. Det støtter vi i fylkesrådet helhjertet opp om, sier fylkesrådslederen. I tillegg til pengestøtten vil Nordland fylkeskommune være en del av utviklingen og bruke egne ressurser for å støtte opp under rollen som samfunnsutvikler i regionen, også for å kunne overføre erfaringer og kompetanse til andre og lignende omstillinger i andre deler av fylket.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Forprosjektet Narvik 2030 vil koste totalt 6 millioner kroner, og kommunen og fylkeskommunen går totalt inn med 5,5 av disse millionene. Forprosjektet skal blant annet videreføre og styrke arbeidet med bli- og bolyst, forberede markedsføringskampanjer for rekruttering av kompetent arbeidskraft og innbyggere, lage onboarding-program, utvikle nettverk med Rana og ulike destinasjoner i Nord-Sverige. Alt dette skal gjennomføres i 2023.

– Med ren energi, logistikknutepunktet Narvik er, og tilgang til råvarer i nærområdet har vi en unik mulighet til å få på plass nye arbeidsplasser og flere innbyggere. Samtidig står Narvik i en svært krevende situasjon. På den ene siden er interessen rundt etableringer større enn noen gang. Samtidig gjør dagens trange kommuneøkonomi det vanskelig å samtidig rigge kommunen for vekst, her skal vi så absolutt bidra, avslutter Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.