1,2 prosent helt ledige i de tre nordligste fylkene

gunnar andreassen

Ledigheten i Nordland holder seg stabil, og ved utgangen av november er det 1 493 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, og samme lave ledighet ser vi i Trøndelag og Troms og Finnmark. Disse tre fylkene har lavest ledighet av alle landets fylker, opplyser NAV.

I tillegg til de helt ledige er det 814 delvis ledige og 321 arbeidssøkere på tiltak i Nordland. Dermed er det registrert totalt 2 628 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme måned i fjor er det 1 294 færre arbeidssøkere.

Det er 708 unge mellom 20 og 30 år som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Blant de unge arbeidssøkerne er det én av to som ikke har fullført videregående skole. Vi ser at blant de unge er det de uten fullført videregående skole som blir stående lengst arbeidsledig. Blant arbeidssøkere som har vært ledig over 26 uker har hele 3 av 5 av de unge ikke fullført videregående skole.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

– NAV prioriterer kompetansehevende tiltak for unge, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. – Vi er opptatt av at flest mulig skal fullføre videregående skole. I tillegg er vi også avhengig av at virksomhetene åpner dørene og gir unge mulighet til å tilegne seg kompetanse i bedriften, enten i form av ordinært arbeid eller læreplass.

Flere arbeidssøkere i aldersgruppen 50-67 år står lenger ledig enn i de yngre aldersgruppene, til tross for at 30 prosent av disse har høyere utdanning. Dette er kompetanse vi har behov for i arbeidsmarkedet i Nordland.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

– For virksomheter som trenger flere medarbeidere kan altså kompetansen en trenger være fra denne aldersgruppen, sier Stavnes. – Et godt aldersspenn i arbeidslivet er viktig både for å beholde nødvendig kompetanse og sikre god utvikling i vårt fylke.

Det er registrert 716 nye arbeidssøkere i løpet av november. Nesten 30 prosent av disse oppgir at de er permittert eller kommer til å bli det.

Les også:  VIDEO: Gjennomslag i løsmassetunnelen på Helgeland

129 av de nyregistrerte arbeidssøkerne kommer fra industrien, der det blant annet skyldes permitteringer fra fiskeindustri.

I november var det utlyst 1 902 ledige stillinger i Nordland. Det er 247 flere stillinger enn i oktober. Én av fire utlyste stillinger er innen helse, pleie og omsorg. Deretter kommer undervisning, reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid.

11 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Moskenes har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,0 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,1 prosent og Vefsn 0,9 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.