1. tertial 2020: Resultatet i Vy preget av koronatiltak

vy

Driftsresultatet for Vygruppen ble i første tertial -77 millioner norske kroner. Tilsvarende resultat i samme periode i fjor var 167 millioner kroner. Både buss- og persontogreiser med Vy økte frem til 13. mars 2020, da regjeringens smitteverntiltak førte til en kraftig reduksjon i antall passasjerer. 

– Våre medarbeidere i tog og buss gjør en svært viktig innsats for å hindre spredning av korona. Det har vært vår viktigste jobb siden midten av mars, sier konsernsjef Geir Isaksen. 

Stort fall i antall kunder Mellom 80 og 90 prosent av kundene forsvant da tiltakene mot korona ble innført. Samtidig har samfunnet ønsket at tilbudet i kollektivtrafikken skal være tilnærmet fullt for å hindre at det blir trengsel om bord i tog og buss. 

Les også:  Ber regjeringen bla opp for nye sykehus i Nord-Norge

I årets fire første måneder hadde persontogvirksomheten i Vy en nedgang i antall reiser på 30 prosent. Vys ekspressbussvirksomhet hadde en nedgang i antall reiser på 41 prosent. Det har ført til svekkede resultater for både buss- og togvirksomheten, sammenlignet med fjoråret. 

– Kombinasjonen av få passasjerer og et høyt tilbud i kollektivtransporten gjør at støtteordninger fra myndighetene er nødvendig for å opprettholde et trygt og godt buss- og togtilbud, presiserer Isaksen.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Vys reiselivssatsing er hardt rammet av koronakrisen. For Fjord Tours Group og Flåm Utvikling, som i stor grad har utenlandske turister som kunder, har mye av kundegrunnlaget falt bort. Det får store konsekvenser for sommersesongen. Det har vært 75 prosent nedgang i reiser med Flåmsbana for tertialet sett under ett, men mer enn 90 prosent nedgang etter at koronatilltakene ble innført. 

– Nå satser vi på at tilbudet om flotte fjord-, fjell og kulturopplevelser vil lokke mange norske turister. Selv om dette ikke vil kompensere fullt ut for bortfallet av internasjonale turister, håper vi at mange nordmenn benytter muligheten til å oppleve Norge i år, sier Isaksen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Godsvirksomheten i selskapet CargoNet er i mindre grad enn resten av konsernet påvirket av koronasituasjonen. Driftsinntektene er på 318 millioner kroner (337 MNOK i 2019), og driftsresultatet 3 MNOK (-18 MNOK i 2019). 

– CargoNet har jobbet hardt med å oppnå resultatforbedringer, samtidig som miljøtilskuddet fra staten fungerer etter hensikten. Vi skal fortsatt jobbe sammen med våre kunder og myndighetene for å gjøre miljøvennlig transport med jernbane enda mer attraktivt, sier Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.