Vil hjelpe barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Nordland

voldtekt vold kvinner

Forskning viser at minst 1/3 av seksuelle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge. I morgen møtes over 20 fagpersoner på Campus Helgeland i Mo i Rana for å finne ut hvordan barna som utøver overgrep kan få hjelp.

Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte.

Les også:  Redusert kapasitet på Bognes - Lødingen

– En betydelig andel av disse barna har komplekse vansker og er i behov av omfattende hjelp for å unngå at de fortsetter med den skadelige atferden. Det hjelper ikke at problematikken er tabubelagt og snakkes for lite om, sier Rune Midtgård i Humana omsorg og assistanse, som arrangerer møtet.

Humana omsorg og assistanse har opprettet tilbud, både egne institusjoner og andre tiltak, for å avhjelpe problematferden og for å bidra til at de unge kan få et godt liv og en sunn og god seksualitet i voksenlivet.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

– Vi har god erfaring med overgrepsspesifikk veiledning, ferdighetstrening og støtte for barnet og deres omsorgspersoner. Vi har også institusjoner med spesiell kompetanse på målgruppen og vet hvordan vi skal kartlegge risiko og gjentakelsesfare. Dette er unikt i Norge, sier Midtgård.  

50 % av voksne overgripere forteller om første grenseoverskridelse som ungdom. Majoriteten (over 90 % i enkelte studier) av serieovergripere mot barn utviklet seksuell interesse for barn i samme periode av livet.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Og behandling hjelper. En amerikansk undersøkelse viste stor forskjell mellom en gruppe som hadde blitt behandlet og en gruppe som bare hadde blitt utredet for behandling. I behandlingsgruppen var gjentagelsesfaren (nye politianmeldelser) efter 6,5 år, 5.17%, mens det i gruppen som bare hadde blitt utredet var tilsvarende tall 18,9%.

– Humana ønsker å bidra til at regjeringens målsetning om etablering av kunnskap, forebyggende arbeid og oppfølging av barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd blir realisert.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.