Vil ha Øksnes opp og frem

nfk

– Øksnes er en kommune med store muligheter, men også utfordringer med befolkningsnedgang og et sesongbasert næringsliv. Derfor bevilger fylkesrådet 2,4 millioner kroner til utviklingsprosjektet «Et skapende Øksnes», sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Øksnes kommune er «skreikommune nummer 1» og hele 10 prosent av all hvitfisk i Norge landes her. På tross av dette opplever kommunen utfordringer.

– Prosjektet har som målsetning å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft og innbyggere i Øksnes. Kommunen har gitt en god beskrivelse av utfordringene den står overfor, og søknaden beskriver også tydelig og godt målsettinger, innsatsområder og strategier. Strategien er å legge til rette slik at Øksnes oppleves som en attraktiv kommune å bo, og drive bedrift i. Tiltakene i prosjektet skal bidra til bolyst og blilyst, og dette stiller vi oss helhjertet bak, fortsetter fylkesråden. Han legger til at Nordland fylkeskommune også  har innvilget 250.000 kroner til et forprosjekt for «Et skapende Øksnes».

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Prosjektet eies og drives av Øksnes kommune, med Øksnes næringslivsforening, NAV, Øksnes vekst, NAV og Nordland fylkeskommune som samarbeidspartnere.

– Erfaringene i dette prosjektet vil kunne gi andre kommuner i Nordland og Norge tilgang på informasjon om hvordan de selv kan skape attraktive kommuner  Det er derfor viktig at et  prosjekt som dette også rapporterer på hvilke erfaringer de har gjort seg som vil komme andre kommuner til gode, avslutter fylkesråden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.