Viktig gjennomgang av daglivarebransjen fra Konkurransetilsynet

matbutikk

Konkurransetilsynets gjennomgang av innkjøpsbetingelsene i dagligvarebransjen viser at det er prisforskjeller mellom kjedene.

Tilsynet påpeker at forhandlinger kan være bra for konkurransen. Samt at prisforskjeller kan være et naturlig resultat av forhandlinger, og bra for konkurransen og forbrukerne.

− Konkurransetilsynets gjennomgang er viktig for å sikre god konkurranse og forbrukervelferd, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. − Tøffe forhandlinger er en forutsetning for at prisene kan presses ned for forbrukerne. Det er gledelig at Konkurransetilsynet peker på dette.

Les også:  Skolebrødets dag markeres over hele landet fredag 21. juni

På bakgrunn av funn i gjennomgangen av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet, har tilsynet gått til bevissikring for å avkrefte eller bekrefte om det på enkelte produkter har blitt gitt betingelser som er i strid med konkurranseloven.

− Det er viktig og bra at Konkurransetilsynet gjør en grundig undersøkelse av konkurranseforholdene i bransjen. Samtidig understreker vi at tilsynet ikke har konkludert i saken, fortsetter Størksen.

Enkelte aktører har fremmet krav om lovregulering av forhandlinger, gjennom et såkalt forbud mot prisdiskriminering. Flere land, blant annet Frankrike, har tidligere hatt forbud mot prisdiskriminering, men valgte å oppheve forbudet siden det førte til høyere priser for forbrukerne.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

− En sterk konkurranse fordrer sterke forhandlinger. Et forbud mot prisdiskriminering vil i praksis være et forbud mot å forhandle. Det er vanskelig å se at det vil komme forbrukerne til gode. At prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer kun har steget med 0,4 prosent de siste 12 månedene, er et tegn på at konkurransen fungerer, avslutter Størksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.