Undersøkelse: Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse

kontor

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter. Politikerne må legge til rette for at flere bedrifter kan vokse ut i verden med Norge som base, mener Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

En ny undersøkelse gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) dokumenterer utfordringene og hindringene norske selskaper møter når de skal vokse.

– Undersøkelsen viser at tilgang på kvalifisert arbeidskraftvurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia.

Undersøkelsen viser at nesten alle, 95 prosent, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre bedrifter opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Les også:  Avvikler utskjelt arbeidsgiveravgift

Tilgang på internasjonal spisskompetanseog da særlig innen IT, digitaliseringsprosesser og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt er det flest opplever som vanskelig.

Opsjonsskatt til besvær
En tredjedel av bedriftene trekker fram manglende muligheter i norsk skattelovgivning til å tilby attraktiveopsjonsprogrammersom et hinder for å tiltrekke seg spisskompetansen i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land.

Et overveldende flertall av investorene, 89%, mener dagens opsjonsskatt er en utfordring for rekruttering.

– Norske gründere, ansatte og investorer som tar sjansen på å etablere og bidra inn i vekstbedrifter trenger mer enn godord fra politikere, de ber også om å få ta del i en oppside gjennom bedre og mer rettferdig opsjonsbeskatning, sier Eckhoff Høvding.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Internasjonal vekst krever kapital
For økt vekst internasjonalt, rangerer bedriftene kostnader til internasjonalisering ogtilgang pålangsiktig finansiering for å dekke disse kostnadenesom de to viktigste barrierene.

– Dette kan også være tegn på at det er for lite tilgang på kompetent kapital i Norge, investorer som har vært med på kommersialisering og internasjonal vekst før, sier Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening.

Hun understreker viktigheten av å bygge flere profesjonelle eiermiljøer i Norge.

– De hindringene som vekstbedriftene trekker frem som de største, som langsiktig kapital, kostnader ved internasjonal vekst og rekruttering av relevant kompetanse, er det nettopp de områdene der venturefond spiller en viktig rolle.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

En politikk for oppskalering og vekst
Både vekstbedriftene og investorene fremhever Norge som et «trygt og stabilt samfunn»med «god balanse mellom arbeid og fritid»og ser på dette som en konkurransefordel, men undersøkelsen viser også at det behov for mer enn bare gründerpolitikk.

– Neste skritt bør være en tydeligere og mer virkningsfull politikk for oppskalering og vekst for å legge til rette for at de virkelig store kunnskaps- og teknologibedriftene startes og vokser ut i verden med Norge som base. Bedre opsjonsskatt er svaret vi har gitt i godt over et år, nå har vi ytterligere bevis på at dette er prekært, fastslår Ras-Vidal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.