Finland, Norge og Russland starter Kolarctic miljøprosjekt i nord

finnmark troms

Norge og Finland deler grensen mot Russland langs Grense-Jacobselv, Paz og Voriema-elvene. Totalt er det 117 kilometer norsk-russisk grense der to norske og fem russiske vannkraftverk ligger.

Grensesituasjonen krever en spesiell tilnærming av samarbeid som Kolarctic. Derfor er reguleringen av vannregimet et resultat av forenet innsats og forhandlinger mellom landene.

Nasjonalparker og naturreservater utgjør de spesielt beskyttede områdene. For over 10 år siden var disse områdene en del av Pasvik-Inari naturpark, hvor Pasvik er et strengt beskyttet russisk naturreservat.

Les også:  Continental forsker på mikroplast og svevestøv

Til tross for mange års samarbeid og spesiell oppmerksomhet mot natur, elver og vannsektorer, mener økologer at det er mye arbeid å gjøre.

«Cross-border dialogue and multi-purpose planning in the basins of the Paz and Voriema Rivers» er navnet på det offisielle prosjektet, som ble igangsatt av økologer, og har til hensikt å forbedre miljøet til fordel for lokalbefolkningen som bor på disse områdene så vel som den generelle økonomien i den regionen.

Les også:  - Stort potensiale for bioenergi i Nordland

Det har vært en rekke forhandlinger i landene som ble holdt i april og mai i år. Det endelige dokumentet forventes å være sluttført innen utgangen av 2020 og vil dekke ulike områder, for eksempel å redusere belastningen på atmosfæren, økosystemer, redusere avløp av avløpsvann, utvikle miljøvennlig turisme og til og med tiltak for å forhindre kystosion. Derfor er kontroll over selv de minste endringene i miljøet til disse grenseregionene meget gode.

Les også:  To norske selskaper henter 185 millioner kroner fra EU

Pasvik naturreservat er blitt partner for dette internasjonale prosjektet fra russisk side, som også har involvert lokale myndigheter og myndigheter sammen med det ganske innflytelsesrike nikkel- og palladiumgruve- og smeltefirmaet Nornickel. Nornickel deltar allerede i mange miljøprosjekter i nordområdene i Russland.

Generelt er Kolarctic-prosjektet (2014-2020) en del av det europeiske naboskabsinstrumentet (ENI), som har til formål å støtte utviklingen av felles velferd og god naboskap mellom EU-landene og deres naboer. Finansiering skjer både fra EU og fra hvert deltakerland.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.