Tre av fire mener det er for dyrt å bygge bolig

abchus

En fersk undersøkelse viser at nesten tre av fire nordmenn mener det er for dyrt å bygge bolig i Norge i dag. Høye byggekostnader er den viktigste årsaken.

I en fersk undersøkelse gjort av analysebyrået YouGov for den norske ferdighusprodusenten ABChus svarer halvparten av de spurte at de ville foretrekke å eie enebolig. Samtidig svarer nesten tre av fire at de mener det er for dyrt å bygge bolig i Norge i dag.

Mer enn seks av ti oppgir høye byggekostnader som den viktigste grunnen, og mer enn fire av ti høye tomtepriser.

– Den norske boligmodellen er under kraftig press, og utviklingen vil føre til at stadig færre nordmenn får mulighet til å spare i egen bolig slik normalen har vært til nå. Høye byggekostnader og liten mulighet til egeninnsats gjør det vanskelig for de fleste å realisere drømmen om eget hus, sier administrerende direktør i ABChus, Dagfinn Lindberg.

Les også:  Kutte båtforsikringen i vinter? Ikke mye å spare

Boligdrømmen må demokratiseres
Undersøkelsen viser at økonomi spiller en stor rolle når nordmenn drømmer om bolig. I undersøkelsen svarer nesten syv av ti blant de med høyest husstandsinntekt at de foretrekker å eie enebolig som i gruppen med lavest inntekt.

Det er nesten dobbelt så mange som i gruppen med lavest inntekt. I denne gruppen er det tilsvarende dobbelt så mange som svarer at de foretrekker å eie leilighet, som i gruppen med høyest inntekt. 

– Det er en samfunnsutfordring at drømmen om eget hus i så stor grad er diktert av kapitalbehovet. For mange kan egeninnsats i stor grad erstatte manglende kapital. Problemet er imidlertid at det finnes få reelle alternativer for de som ønsker det i dagens marked, fortsetter Lindberg.

Vil gjøre mer selv

Lindberg får støtte i egen undersøkelse. Mer enn hver tredje av de spurte svarer at det i stor grad ville gjort det mer attraktivt å bygge ny bolig dersom det var enklere å legge inn mer egeninnsats. I de yngste aldersgruppene og blant de med barn er det nesten halvparten som svarer dette, mens det er langt færre i de eldre gruppene som mener egeninnsats gjør boligbygging mer attraktivt.

Les også:  Røykvarsler og pulverapparat: - En veldig billig livsforsikring

– Det er jo særlig i når man etablerer seg med familie at eneboligdrømmen er sterkest fordi behovet er størst. Samtidig er det for mange i denne livsfasen drømmen er lengst unna. Som bransje har vi et ansvar for å forsøke å finne løsninger på dette, sier Lindberg.

Utfordrer egen bransje med nytt konsept
Med bakgrunn i disse forholdene har ABChus utviklet et nytt selvbyggerkonsept de er først på markedet med i disse dager. Konseptet «Ferdig utvendig» er et konsept hvor de som produsent leverer boligen klar utvendig, og i tillegg med badekabin, moderne smarthusfunksjoner og tekniske løsninger.

Les også:  Nettsvindel øker under julehandelen

Resten kan du selv sørge for etter egen lommebok og i eget tempo.

–Vi vet et slik konsept har vært etterlengtet av mange. Særlig nå som vi står i en økonomisk krevende tid vil egeninnsats som innskudd i egen bolig være avgjørende for at flere skal kunne realisere boligdrømmen. Fremover vil det være viktig å finne gode løsninger på dette, inkludert den finansielle delen. Egeninnsats bør kunne regnes som egenkapital, slik det ble praktisert tidligere. Her bør eksempelvis Husbanken være en pådriver, avslutter Lindberg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.