TINE med forventet nedgang i 2019

tine kukraft

På tross av betydelige kostnadsbesparelser og vekst innenfor smakssatt melk og ost, er likevel resultatet fra fjoråret, 348 millioner svakere enn året før. – Dessverre akkurat som ventet, sier konsernsjefen i TINE.

I 2019 endte salgsinntektene på 23 381 millioner kroner, en vekst på 3,6 prosent fra 2018 (vekst på 2,7 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsresultatet til TINE Gruppa endte på 1 189 millioner kroner. 

— Da jeg startet i TINE i begynnelsen av 2019 var jeg gitt et veldig tydelig oppdrag fra styret som hadde ansatt meg. Det var å få hele organisasjonen til å brette opp ermene og snu hver stein for å se på hvordan vi kunne effektivisere driften og skape vekst. Gjennom 2019har vi klart å ta ut over 300 millioner i kostnadsbesparelser og vi satser tungt på de store kjernekategoriene. Det er ikke gjort på ett år å snu utviklingen fundamentalt rundt, men jeg har klokketro på strategien. Samtidig vil jeg gi honnør til organisasjonen som virkelig har snudd opp ned på så mange steiner på kort tid. Både økt import, tøffere konkurranse og endrede kostholdsvaner representerer utfordringer, men hele organisasjonen, sammen med styret og eierne, går inn i 2020 med selvtillit ogtro på at vi beveger oss i riktig retning, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Ny strategi for TINE ble vedtatt sommeren 2019, og i august startet arbeidet for alvor. Strategien innebærerå kutte minst 400 årsverk og en rekke planer for å effektivisere driften. Omtrent 170 av disse årsverkene er allerede tatt ut og denne prosessen fortsetter i 2020. En del av dette arbeidet kommer også til uttrykk i strukturutredningene som ble vedtatt i denne ukens styremøte, hvor framtiden til flere av TINEs anlegg skal vurderes. 


80 millioner liter borte

— 80 millioner liter melk er borte fra produksjonen vår siden forrige gang det ble gjort betydelige endringer innenfor meieriene som driver med konsummelk. Tiden er dessverre overmoden, forteller Hovland og fortsetter:  

— Sammen skaper vi et levende Norge, er visjonen til TINE. Jeg forstår at en slik visjon, på en dag som i denne, kan virke motstridende. Men det handler veldig enkelt fortalt om konkurransekraften vår og langsiktigtrygghet for melkebøndene over hele landet. Jeg opplever at mange ansatte i produksjonsleddet forstår situasjonen. Mer dødtid og mindre volumer merkes fort, og det har bekymret mange, sier Hovland.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Som et ledd i prosjektet med optimal struktur, har styret i TINE vedtatt tre konkrete prosjekter:

I arbeidet som omhandler optimal vareflyt for ferske produkter i Nord-Norge skal TINE først vurdere effektene på logistikk kostnadene av en mulig flytting av Sentrallager Nord Norge og meieriet i Harstad nærmere E6, før Alta og Tana strukturutredes samlet. I optimal vareflyt for ferske produkter i Sør-Norge er det vedtatt en strukturutredning for anlegget på Sem og det skal gjennomføres en konseptstudie for å se om mindre anlegg i TINE-systemet kan drives kostnadseffektivt nok, hvor anlegget i Kristiansand blir pilotprosjekt.

—Vi må rasjonalisere der det er nødvendig og investere der det er riktig, for å opprettholde konkurransekraften fremover. Samtidig som vi gjør struktur grep, har vi også investert over 12 milliarder kroner i meierier og andre deler av verdikjeden over hele Norge siste 10 år.  Videre har eierne og melkebøndene i TINE investert det dobbelte på sine gårdsbruk. Sammen har vi derfor investert over 30milliarder kroner i melkeproduksjon og lokalsamfunn over hele landet de siste 10 årene.  Det sier noe om hvor mye TINE og våre eiere betyr for et levende Norge fra nord til sør, avrunder Hovland.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Internasjonalt
Salgsinntektene totalt i 2019 ble 3 558 millioner kroner, en vekst på 24,1 prosent mot 2018 (16,8 prosent justert for valuta). Den kraftige veksten kom fra ytterligere oppkjøp av eierandeler i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.Oppkjøpet gir oss distribusjonskraft til over 95% av matmarkedet i USA.

Driftsresultatet i tredje tertial 2019 endte på minus 1 million kroner, noe som var 30 millioner svakere enn samme periode i fjor. Justert for valuta og Lotito, var driftsresultatet 32 millioner lavere. Nedgangen var drevet av kostnader i forbindelse med etableringskostnader i Irland og svakt resultat i Wernersson i Sverige.

Det har vært planlagt produksjonsstart ved TINEs nye meieri i Irland våren 2020, men lokale myndigheter har ikke ferdigbehandlet utslippstillatelsen. Av den grunn vil produksjonen trolig ikke komme i gang før sommeren 2020. TINE anslår kostnadene knyttet til en mulig produksjonsutsettelse til 10 millioner kroner i måneden fra og med 1. juli (da eksportstøtten bortfaller).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.