Straffesaken mot Eva-Kristin Hansen henlagt

elden advokatfirma

Statsadvokaten har henlagt straffesaken mot tidligere stortingspresident Eva-Kristin Hansen som intet straffbart forhold. Etterforskningen har ikke funnet noen holdepunkter for at hun på noe tidspunkt har oppgitt uriktige opplysningen eller holdt tilbake informasjon. Statsadvokatens konklusjon er at hun har forholdt seg til Stortingets retningslinjer slik de er å forstå.

– Dette er en helt klar frifinnelse av Hansen, der statsadvokaten både legger til grunn at hun har fulgt regelverket slik det måtte forstås og i samsvar med min oppfatning da hun ble tvunget til å trekke seg som Stortingspresident i fjor, sier Hansens advokat, John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Statsadvokaten har ved henleggelsen presisert at det ikke er noen opplysninger som har kommet fram gjennom etterforskningen som gir holdepunkter for at Hansen har gitt uriktig informasjon, eller tilbakeholdt informasjon, når hun søkte om pendlerbolig. Avgjørende for statsadvokatens vurdering er imidlertid at Hansen i hele perioden hun hadde pendlerbolig oppfylte vilkåret i Stortingets retningslinjer, ved at hun var folkeregistrert i Trondheim. Hun har også i hele perioden enten eid eller leid bolig der. Hun har dermed ikke hatt en uberettiget vinning.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Statsadvokaten er av den oppfattelse at de bevisene som etterforskningen har frembragt heller styrker oppfattelsen av at det ikke er begått noe straffbart forhold, og saken er derfor henlagt som intet straffbart forhold.

Henleggelsen av straffesaken kommer etter at også skattemyndighetene gjennom sin etterkontroll også blankt frifant Hansen, og hun ble aldri ilagt hverken skatt eller tilleggsskatt.

– Eva-Kristin Hansen er svært lettet over at det nå er fastslått at hun aldri har krevd eller fått goder fra Stortinget som hun ikke hadde krav på, og at straffesaken mot henne nå er avsluttet som intet straffbart forhold, sier advokat John Christian Elden.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Henleggelsen kommer ett år for sent. Gjennom sine handlinger har Påtalemyndigheten i praksis påvirket hvem som skal lede landet vårt da denne saken har hatt avgjørende betydning for Stortingets sammensetning og arbeidsform. Det er uheldig for demokratiet, avslutter advokat John Christian Elden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.