Statens vegvesen setter inn ekstra ferjer i Nordland

statens vegvesen

Med allerede økende trafikk, har Statens vegvesen økt kapasiteten på riksvegferjene i nord. Flere ferjer og køvakter skal sørge for at trafikantene får en fin reise.

Etter to år med pandemi og ulike restriksjoner, kan det se ut som at de utenlandske turistene er tilbake på norgesferie. Statens vegvesen observerer mange bobilturister på vegene og på ferjesambandene i nord.

Bodø – Røst – Værøy – Moskenes, Bognes – Lødingen, Bognes – Skarberget og Drag – Kjøpsvik er de fire sambandene som Statens vegvesen har ansvar for i nord. Alle ligger i Nordland fylke, og er sentrale for reiser i landsdelen, uansett om man skal til Lofoten, Vesterålen eller videre nordover.

Årets sommertrafikk har allerede startet, og Statens vegvesen forventer mer trafikk på riksveiferjene etter hvert som vi nærmer oss ferietid. Statens vegvesen starter nå sommerruta for flere av sambandene, slik at vi har bedre kapasitet til pinsetrafikken. 

– Vi har iverksatt noen tiltak for at reisen skal bli en positiv opplevelse, og vi håper tiltakene bidrar til noe mindre kø for de som reiser med ferje. Vi har satt inn noen ekstra ferjer eller større ferjer for å få bedre kapasitet, utvidet sommersesongen og satt inn vakter på noen ferjekaier, sier Kristin Sortland fra ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

På noen av sambandene kan det kjøres ekstraturer utenom ruteplanen ved behov.

For at de reisende skal få en enklere ferjetur, har Statens vegvesen en klar anbefaling om betaling.

– Vi anbefaler alle som reiser med ferje å opprette AutoPASS-avtale for ferje (autopassferje.no) eller legger inn kortbetaling via ferrypay.no. Uten en av disse løsningene vil reisende få et gebyr på 75 kr for faktura, forteller Sortland.

Skal du ut på en lengre ferietur, kan det i løpet av turen bli flere ferjeturer. Men har du registrert deg på forhånd, slipper du gebyrer i etterkant av ferien.

Rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes:

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

På dette ferjesambandet starter sommerruten fredag 3. juni, og vi øker kapasiteten ved å sette inn en fjerde ferje i seks uker. Det blir dermed fire ferjer fra 24. juni til 7. august.

Det er mulig å forhåndsbestille plass på ferjen via nettsiden til Torghatten Nord som betjener ferjestrekningen – også for de reisende uten kjøretøy. Passasjerer uten kjøretøy reiser gratis, men de betaler da et reservasjonsgebyr.

Vi anbefaler at passasjerer uten kjøretøy kontakter køvaktene i Bodø og Moskenes når de ankommer ferjekaia. Vaktene fører navnelister og sørger for at passasjerer slippes om bord i den rekkefølgen de ankom ferjekaia.

E6 Bognes – Skarberget:

På denne strekningen er det satt inn større ferje for å styrke kapasiteten i sambandet. Vi har erstattet MF Virak, som har en kapasitet på 50 personbilenheter (PBE), med MF Lyngen som har kapasitet på 75 PBE. Kapasitetsoverføring fra Drag-Kjøpsvik gjør at det nå er tre ferjer som betjener sambandet. Det er også mulighet for at ferjen kjører noen turer utenom ruteplan hvis det er behov for det.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Pågående anleggsarbeid på ferjekaiene gir noen utfordringer på oppstillingsplass, men Mesta er klare til å dirigere ved mye trafikk.

Rv. 827 Drag – Kjøpsvik:

På grunn av ombygging av ferjekaiene, er sambandet stengt fram til 23. juni, og kapasiteten er overført til E6 Bognes-Skarberget. Fra 23. juni blir det normal trafikk på dette sambandet.

Rv. 85 Bognes – Lødingen:

Her blir et tredje fartøy satt inn fra og med fredag 3. juni. Dette er en uke tidligere enn planlagt og for å ha bedre kapasitet til pinsetrafikken.

Endring på kai gir flere oppstillingsplasser og annen avkjøring. Vi har beredskap på trafikkdirigering ved opphopning av trafikk. Kamera på kaien gjør at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over behovet for dette tiltaket. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.