– Staten tapper kystkommunene

fisk sjark lofoten

NFKK representerer havbrukskommunene i Norge, og reagerer på Havbruksskatteutvalgets forslag til hvordan staten skal håndtere den enorme økonomiske gevinsten i oppdrettsnæringa de siste årene. Utvalget har nå overlevert sin innstilling til Finansdepartementet.

– Flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen i oppdrettsnæringa. Dette var særlig tuftet på at Stortinget ønsker ordninger som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter, men flertallet i utvalget vil at inntektene i langt større grad skal tilfalle staten, sier Anna Ljunggren. 

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

– Staten får dermed avkastning på et arbeid som utføres av kommunene. Det er i praksis det samme som at staten tapper kystkommunene for ressurser. Erfaringer ellers viser at dette resulterer i omfordelte ressurser til sentrale strøk og mer generelle skattelettelser.

– Norske kystkommuner er først og fremst de som bruker mange penger for å legge til rette for oppdrettsnæringa. Da er det også rimelig at de sitter igjen med noe av avkastningen, sier Ljunggren.

Hun sier at det er helt nødvendig at de som driver næringsaktivitet basert på lokale naturressurser har lokalbefolkningen med seg. Den økende lokale motstanden mot utbygging av vindkraft på land er et nytt kraftfullt eksempel på dette.

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

– En havbrukskommune skal balansere en rekke hensyn. På den ene siden er det et nasjonalt politisk ønske om vekst i oppdrettsnæringen. På den andre siden er det lokale arealkonflikter med innbyggere, tradisjonelt fiske og andre næringer, for eksempel reiseliv. For å bøte på dette må kommunene få en kompensasjon for ulempene, sier Ljunggren.

– I flere år har vi sett at statlige tilbud og kapital flyttes fra kysten til mer sentrale strøk. Det fører til færre lokale arbeidsplasser, mindre attraktive og mer sårbare kystsamfunn og økte konflikter.

For å kompensere for noe av dette ble det vedtatt en ordning benevnt Havbruksfondet, og i 2018 ga dette for aller første gang utbetalinger til alle vertskommunene.

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

– Dette har gitt legitimitet og mer aksept. Den riktige medisinen er derfor å beholde auksjoner og Havbruksfondet som i dag, men da supplert med en produksjonsavgift for å sikre vertskommunene litt mer forutsigbare inntekter, sier Ljunggren.

– Flertallets forslag svarer ikke på Stortingets forventninger. Havbrukskommunene ber derfor rikspolitikerne se til mindretallets forslag som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter.

Mindretallet i utvalget bestod av representantene fra LO og NHO, samt styreleder Ole L. Haugen i NFKK, som har representert KS i utvalget.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.