Skuffelse og frustrasjon blant jegerne i ulvesonen

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Klima- og miljødepartementet har behandlet rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Departementet stadfester vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret.

– Nå er det mye frustrasjon og skuffelse blant ulvejegerne i ulvesonen, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Dette uttaler han etter Ola Elvestuens avgjørelse om kun å ta ut en av de tre flokkene som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut.

Vedtaket om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret eller Rømskogreviret godkjennes ikke.

NJFF er oppgitt
– Vi er klar over de forpliktelsene vi har i forhold til naturmangfoldlovens § 18 b og c, der det er krav til dokumentasjon for betydelig ulempe ved skade på husdyr og jakthunder, eller behov for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Gjems.

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

– Det er allikevel vanskelig å forstå at Stortingets vedtak om bestandsmål ikke kan etterleves i praksis. I dag er vi langt over bestandsmålet på 4-6 familiegrupper, men allikevel tillates det ikke uttak av tre familiegrupper som rovviltnemndene foreslår. Det planlagte uttaket vil heller ikke true bestandenes overlevelse.

– NJFF mener at departementets vurdering av bruken av § 18 b og c er for streng. Det medfører et unødvendig stort gap mellom det som nå kan tas ut av ulv sett opp mot Stortingets klare intensjon om å holde et lavere nivå på antall norske familiegrupper med ulv. Det er ikke bra at et av Stortingets vedtak oppleves å bli «nullet ut» slik vi ser nå, sier Gjems.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Skuffede og frustrerte jegere
Som de seneste årene kommer vedtaket om felling innenfor sonen i absolutt siste øyeblikk, like før jakta skal starte 1. januar.

– Mye av høsten har gått med til planlegging av lisensfellingene. Det ligger veldig mange timer bak til møtevirksomhet, avtaleinngåelser, trening og annet planleggingsarbeid. I tillegg er det gjort innkjøp av nødvendig utstyr. Å få svar så tett opp mot jaktstart vitner om liten respekt for jegerne som er gitt den utøvende rollen i forvaltningen av ulv, sier Gjems.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette. Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog. Det er både uakseptabelt og konfliktskapende.

– NJFF vil følge opp saken politisk for å forsøke å redusere gapet mellom det bestandsmålet Stortinget har satt og realitetene i ulveforvaltningen slik de nå framstår, avslutter lederen i NJFF.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.