Økning av ulykker og dødsfall i trafikken 2022: – Bekymret over utviklingen

natt sentrum

118 personer omkom i trafikken i 2022. Mens resten av året har vært som normalt, var det de høye ulykkestallene i sommer som skapte bekymringer.

Oppgangen har vært betydelig, og antall drepte økte med nesten 50 prosent fra 80 omkomne i 2021 til 118 i 2022. 67 personer omkom i trafikken i månedene mai (19), juni (18), juli (11) og august (19).

Det ble til slutt åtte som døde i desember i fjor mot fem i 2021.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Jeg er bekymret over utviklingen. Vi har satt oss ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke. En trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Omkomne i alderen 45 år eller eldre utgjør nesten hele økningen i antall trafikkdrepte fra 2021 til 2022. Hver tredje omkomne i 2022 er i alderen 65 år eller eldre.

Les også:  Slik unngår du vannplaning og skader på bilen

– Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer. Vi må bruke vår erfaring i trafikken på en positiv måte, sier Hovland.

Det har vært betydelig flere omkomne på sykkel i 2022 sammenlignet med tidligere år. Det er særlig fem omkomne på elsparkesykkel og to på elsykkel som slår ut på statistikken. 11 dødsulykker med vanlig sykkel er dobbelt så mye som de tre foregående årene.

– Vi skal levere på både nullvekst og nullvisjon i trafikken. Når vi vil at flere skal sykle og gå må vi se på hvordan vi sammen med andre bedre kan tilrettelegge for de myke trafikantene fremover, sier vegdirektøren.

En annen særlig ting som utpeker seg i 2022, er flere ulykker med ATV og traktor. Seks dødsulykker er mye sammenlignet med tidligere år. Tre omkom på slike kjøretøy i fjor, og i årene før har det vært få eller ingen døde.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Dødsulykker på MC økte også i fjor, med 21 døde, mot 15 året før. Vi må tilbake til 2016 for å finne et tilsvarende høyt tall. For månedene med høysesong, fra mai til august, utgjør omkomne på motorsykkel 25 prosent av alle drepte i trafikken.

Registreringen av antall hardt skadde i trafikken ligger noen måneder på etterskudd. Antallet varierer, men ved utgangen av august i år er det registrert om lag like mange hardt skadde siste 12 måneder (sept. 2021 – aug. 2022) som i hele 2021 (575 mot 569). Utviklingen i antall hardt skadde er med andre ord mer positiv enn for drepte.

– Det er fortsatt for mange mennesker som blir hardt skadet og får livene sine endret, kanskje for livet. Dette tar vi på største alvor, sier vegdirektøren.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Salten

Tallene viser at det er sannsynlig at koronaen påvirket trafikkbildet de to foregående årene. I 2020 og 2021 var det uvanlig få som omkom i trafikken i Norge. Dette er en trend også i andre land i Europa. Mindre trafikk forklarer noe av utviklingen, men ikke alt.

– Det er i mange år jobbet godt med trafikksikkerhet i Norge, av store og små aktører. I europeisk sammenheng har vi få omkomne i trafikken målt opp mot folketallet. Jeg ønsker meg for det nye året er at vi alle blir enda mer bevisste og flinke til å gjøre de riktige tingene i trafikken – at vi blir enda mer oppmerksomme og konsentrerte om trafikken. Det vil bidra til å redde liv og å nærme oss nullvisjonen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.