Skjerper praksis overfor utenlandske eiere i fiskeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt en instruks til Fiskeridirektoratet om hvordan man skal vurdere regelbrudd foretatt med fartøy under tredjelands flagg, når det søkes om godkjenning av utenlandske selskap som minoritetseiere i norsk fiskeriselskap.

– Vi ber nå Fiskeridirektoratet føre en streng praksis i slike saker. Jeg legger ikke skjul på at denne instruksen er utløst av at det islandske selskapet Samherji har kjøpt seg inn i nok et norsk fiskeriselskap. Samherji er allerede til stede i flere av de europeiske fiskerinasjonene og har drevet fiske i våre områder under forskjellige flagg, og slik internasjonal eierkonsentrasjon byr på noen særlige kontrollmessige utfordringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  Enighet om ny TV-avtale mellom TV 2 og Telenor

– Vårt regelverk om deltakelse i fiske og eierskap i fiskeflåten har som mål at det er aktive fiskere som skal eie fiskefartøy, og fiskeriaktiviteten skal komme kystbefolkningen til gode. Det er derfor gode grunner til å vurdere nøye de utenlandske eierne som likevel blir akseptert i norsk fiskeflåte. Jeg ser ingen grunn til å være særlig imøtekommende overfor konsern som etablerer seg på kryss og tvers av lande-grenser for å samle mest mulig kvote på egne hender, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  Tre norske bedrifter får 110 millioner fra EU

Nærings- og fiskeridepartementet sender også snart en forskrift på høring om endring av ervervstillatelsesforskriften, slik at det alltid må fremmes en søknad om godkjenning av eierendring som innebærer at utenlandsk selskap direkte eller indirekte blir eier i et norsk fiskeriselskap. Det betyr at slike endringer ikke lenger vil være omfattet av meldingsordningen.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.