4326 får tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten

Nord universitet

Nå er det klart at 4326 kvalifiserte søkere har fått tilbud fra Nord universitet om studieplass gjennom Samordna opptak til høsten.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk sier tallene er som forventet og viser omtrent samme tendens som før pandemien, og registrerer samtidig at søkerne tiltrekkes fleksible studier.

– I en tid med svært lav arbeidsledighet og fallende ungdomskull sender vi ut et antall tilbud på linje med fjoråret. Den nye trenden vi registrerer er en vridning i etterspørselen, der stadig flere søker seg til studier som er fleksible og mer tilpasset mennesker i ulike livssituasjoner. Vi ser at særlig nett- og samlingsbaserte utdanninger er attraktive for søkerne. Dette er en trend vi tror kommer til å fortsette, derfor jobber vi på Nord med å videreutvikle oss på dette området, sier prorektoren.

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

Fleksibel studiemodell har ført til oppsving i interessen for språkfag, og da særlig det nye nettbaserte årsstudiet i engelsk. Fleksibiliteten med nettundervisning har i tillegg ført til økt kapasitet, og langt flere har derfor fått tilbud om studieplass. Historiefagene har også fått et kraftig oppsving fra i fjor, noe som skyldes at disse tilbys også som nett- og samlingsbasert undervisning i år.

Blå-grønne studier er fremdeles attraktive utdanninger. Havbruksdrift og ledelse, samt naturforvaltning er eksempler på studier som tiltrekker seg mange søkere som får gode karrieremuligheter i fremtiden.

Les også:  Nye tall: Stadig flere dropper tradisjonell TV

– Dette er viktige utdanninger som både er sentrale i våre satsinger og svært viktige for arbeidslivet i vår region. Derfor er det gledelig å se at det fremdeles er stor søkning. Fra neste år vil Blått Bygg stå ferdig, noe som vil hjelpe oss å møte etterspørselen enda bedre både fra søkere og næringslivet som trenger kompetanse. Det nye bygget får en svært god infrastruktur med nye, moderne laboratorier og undervisningsfasiliteter, sier Gårseth-Nesbakk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.