Skatteetaten og Politiets Fellestjenester skal samarbeide om arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten

Skatteetaten og Politiets Fellestjenester har inngått en samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å styrke Politiets Fellestjenesters innsats med å sørge for at politiet har seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Avtalen innebærer at tilbydere som vil inngå kontrakt med politiet, må signere en fullmakt som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten. Politiet får da sanntidsinformasjon som forteller om virksomhetene betaler skatter og avgifter som de skal, og om de er registrert i nødvendige registre.

Politiets Fellestjenester er ansvarlig for anskaffelser i politiet, og er politiets nasjonale kompetansesenter og leverandør innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap og anskaffelser. Avtalen gjelder for disse områdene.

Den kan også benyttes av andre enheter i politiet ved behov.

– Politiets Fellestjenester er politiets kompetansemiljø innen offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester. – Vi innhenter omfattende informasjon fra leverandører i forbindelse med anskaffelser og stiller krav for å sikre at de følger sine lovmessige plikter. Avtalen med Skatteetaten setter oss i enda bedre stand enn før til å gjøre dette arbeidet. Vi er glade for samarbeidet med Skatteetaten og mulighetene dette gir for en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet, sier hun.

Avtalen setter Politiets Fellestjenester i større grad i stand til å avdekke hvilke tilbydere som er useriøse og utestenge disse fra å inngå kontrakter med politiet. Det bidrar til mer rettferdige konkurransevilkår og støtter opp om seriøse tilbydere.  

– Når vi inngår slike samarbeidsavtaler som denne med politiet, sender vi samtidig et signal til aktørene om at de kan glemme å få kontrakter med mindre de skikker seg og følger lover og regler i arbeidslivet. Vi har inngått flere slike samarbeidsavtaler med både offentlige innkjøpere og private entreprenører, og erfaringen er at dette gir gode resultater, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hensikten med avtalen er at politiet skal få en mer fullstendig oversikt over selskaper som de inngår avtaler med.

– Det offentlige Norge kjøper varer og tjenester for 500 milliarder kroner i året. Også de useriøse aktørene ønsker seg en del av denne kaken. Vårt oppdrag er å hindre at det skjer. Det gjør vi gjennom å krympe de useriøse aktørenes handlingsrom, og spille på lag med seriøse virksomheter, sierEve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats, som har ansvar for a-krimområdet i Skatteetaten.

Skatteetaten har tidligere inngått 10 landsdekkende samarbeidsavtaler med blant annet Statsbygg, Skanska, Veidekke, Forsvarsbygg og Oslo kommune.


Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.