Arctic Swan på vei hjem

fiskebåt

Den russiske kontrollen av reketråleren Arctic Swan er nå avsluttet. Ingen alvorlige forhold er avdekket. Kontrollen viste at fartøyet hadde rapportert korrekt kvantum reker.

Arctic Swan hadde i tillegg et svært lite kvantum hvitfisk i fryserommet. Fisken tilhørte mannskapet og var fisket i norske farvann på en tidligere fangsttur. Denne fisken var ikke innrapportert ved innseiling til russisk sone. Rederi og skipper risikerer en bot for disse forholdene.

Gjennomføringen av kontrollen har tatt svært lang tid, men ble gjennomført i en god atmosfære.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Takker for god hjelp
Daglig leder i Arctic Swan AS, Einar Jan Remøy, berømmer det norske konsulatet i Murmansk som har vært til stor hjelp, og vil på vegne av rederi og mannskap takke for bistanden de har fått. 

– Takk også til et tålmodig og dyktig mannskap og skipper. De har taklet også denne situasjonen svært godt. Målet nå er nødvendig vedlikehold av hovedmotor, og komme raskest mulig i fiske igjen, sier Remøy.

Skipper Gert Sandvik ombord i Arctic Swan, sier at han jeg gjerne skulle vært denne erfaringen foruten, men takker for all hjelp de har fått.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

– Jeg vil rette en stor takk til Norges generalkonsulat i Murmansk, og spesielt konsul Astrid Nærum, for uvurderlig bistand under oppholdet i Murmansk, sier Sandvik. 

Fiskebåt har bistått rederiet underveis i prosessen. Administrerende direktør Audun Maråk uttrykker lettelse over at fartøyet nå har fått seile fra Murmansk, men mener at saken illustrerer at det er behov for ytterligere dialog mellom norske og russiske myndigheter.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

– Under kontrollen ble skipper stilt spørsmål og presentert for et regelverk som viser at det er behov for langt bedre informasjonsutveksling.  Norske og russiske myndigheter må skape gjensidig klarhet i regelverket av hensyn til fiskerne i Barentshavet. I dag er det russisk rulett for norske fiskere å fiske norske kvoter i russisk farvann. Slik kan vi ikke ha det, sier Maråk.

Arctic Swan har et mannskap på 17 personer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.