Skal skape folkehelse i Salten

nfk

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Åtte søkere får midler i Salten.

– Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge skape gode fellesaktiviteter. Men ikke minst er de viktige for å motvirke utenforskap. En sterk og mangfoldig frivillig sektor er viktig for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse, og for attraktive og livskraftige lokalsamfunn, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  Heimevernet: Nå starter Øvelse Salten

Folkehelsetiltakene spenner vidt i fra sosiale møteplasser for psykisk syke, via klatring for personer med epilepsi, til e-sport for ungdommer og sittedans for eldre.

– Det skal bo folk i hele Nordland. Og vi ønsker å legge rammer for å skape gode liv. Da har ulike fritidsaktiviteter stor betydning. Kanskje aller mest for de som faller litt utenfor i samfunnet, påpeker Christian Torset.

Les også:  LESERINNLEGG: Stans nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien

Fylkesråden påpeker at det er forsøkt å støtte tiltak som dekker alle alderssegmenter, ulike interessefelt og også tilbud til folk som har kommet fra andre land og kulturer.

– Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet vi driver. Denne tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland i tråd med FN`s bærekraftsmål, påpeker Torset.

Han poengterer at befolkningens helse og livskvalitet og en rettferdig fordeling er avgjørende for bærekraften i et samfunn.

Les også:  Unngikk mindre penger til reiselivet i Nordland

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer. I dette perspektivet er den frivillige sektoren helt avgjørende for å bo og leve godt i Nordland, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.