Revisorforeningen: Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

revisorforeningen

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen.

I et brev til Stortingets finanskomite skriver Revisorforeningen at det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag. Det kan være både fornuftig og forenklende å gjøre regelverket klarere. I dette tilfellet er det imidlertid liten forenklingseffekt å spore, i alle fall for næringslivet, heter det i brevet.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

– Regjeringens forslag vil kreve at arbeidsgiverne etablerer til dels omfattende og detaljerte oppfølgings- og kontrollrutiner, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen.

– I tillegg får de økte direkte kostnader i form av arbeidsgiveravgift. I sum vil dette gi en vesentlig merkostnad for virksomhetene. Da er det alvorlig at kostnad/nytte-effekten kun er overfladisk drøftet, sier Hanstad.

Revisorforeningen ber om at behandlingen av forslagene utsettes til Stortinget får bedre grunnlag for å vurdere om nytten overstiger kostnadene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.