Revisorforeningen

Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg om bruk av offentlig informasjon

Målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. – Det er positivt med et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivspresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen... Les mer »
Revisorforeningen

– Tillit er samfunnets lim

Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres. Høy tillit i samfunnet utløser positive handlinger. Dugnadsånd... Les mer »
revisorforeningen

Kontantstøtten vil berge mange bedrifter gjennom krisen

Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og... Les mer »
revisorforeningen

Ny revisorlov er godt nytt for tillitssamfunnet

Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten. Globalisering og digitalisering... Les mer »
revisorforeningen

Revisorforeningen med krass kritikk av momsutvalget

Ekspertutvalget som onsdag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen. – Skatt på inntekt og formue er... Les mer »
revisorforeningen

Revisorforeningen: – Total avsporing i regjeringens forenklingsarbeid

Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. – Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar... Les mer »
revisorforeningen

LESERINNLEGG: Svake systemer skaper skurker

Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon. Så skjedde det... Les mer »
Revisorforeningen

Barnehageregnskaper som strider mot barnehageloven skal ikke godkjennes

Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen. Revisor kan ikke revidere barnehager uten å kjenne til og forholde... Les mer »
Revisorforeningen

Revisorforeningen: Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen. Mindre enn to år etter at Stortinget sist... Les mer »
revisorforeningen

Ufin omkamp fra Skattedirektoratet om kontantfaktura

Skattedirektoratet endrer spillereglene etter at kampen er avgjort og spillerne har innrettet seg. Uhørt, mener Revisorforeningen, som krever at departementet setter foten ned. Kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften ble endret i 2018 etter stort... Les mer »