Revisorforeningen

Skal bli verdensledende i bærekraft

Regjeringens eierskapsmelding er lagt frem. Og ambisjonene er høye: – Det statlige eierskapet skal være verdensledende på bærekraft. – Dette er veldig positive signaler fra Regjeringen, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i... Les mer »
Revisorforeningen

Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor

Finanstilsynet konkluderer i en rapport at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i enkelte revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere på det samfunnet forventer av oss. –... Les mer »
Revisorforeningen

Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg om bruk av offentlig informasjon

Målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. – Det er positivt med et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivspresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen... Les mer »
Revisorforeningen

– Tillit er samfunnets lim

Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres. Høy tillit i samfunnet utløser positive handlinger. Dugnadsånd... Les mer »
revisorforeningen

Kontantstøtten vil berge mange bedrifter gjennom krisen

Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og... Les mer »
revisorforeningen

Ny revisorlov er godt nytt for tillitssamfunnet

Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten. Globalisering og digitalisering... Les mer »
revisorforeningen

Revisorforeningen med krass kritikk av momsutvalget

Ekspertutvalget som onsdag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen. – Skatt på inntekt og formue er... Les mer »
revisorforeningen

Revisorforeningen: – Total avsporing i regjeringens forenklingsarbeid

Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. – Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar... Les mer »
revisorforeningen

LESERINNLEGG: Svake systemer skaper skurker

Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon. Så skjedde det... Les mer »
Revisorforeningen

Barnehageregnskaper som strider mot barnehageloven skal ikke godkjennes

Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen. Revisor kan ikke revidere barnehager uten å kjenne til og forholde... Les mer »