Ønsker sentralt skaderegister for bil

nybil bruktbil

Behov for pålitelig informasjon om bilenes skadehistorikk i forbindelse med kjøp og salg har lenge vært etterspurt av aktører som Forbrukerrådet, NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening.

– Det er viktig å kunne være trygg på at bilen du kjøper ikke har alvorlige skader som det ikke opplyses om, og som kan ha betydning for trafikksikkerheten. Derfor har Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet behovet for et skaderegister for bil. Denne utredningen vil vi nå arbeide videre med, i samråd med berørte aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også:  Advarer: Norske feriebiler tiltrekker seg innbruddstyver

Etter dialog med disse aktørene, ga derfor Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utrede behovet for å tilgjengeliggjøre skadeopplysninger for bil og et eventuelt rettslig grunnlag for dette nærmere, i august 2020. Denne utredningen ble levert 1. juni i år.

I utredningen vurderer Statens vegvesen det som hensiktsmessig og fornuftig å etablere et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil. Formålet vil være å hindre at kjøretøy med skader av betydning for trafikksikkerheten, blir omsatt i bruktbilmarkedet og brukt på norske veier, dersom det ikke kan dokumenteres at kjøretøyet er forsvarlig reparert.  

Les også:  Advarer: Norske feriebiler tiltrekker seg innbruddstyver

Statens vegvesen foreslår videre at et skaderegister bør baseres på relevante opplysninger fra forsikringsselskapene, og suppleres med informasjon om verkstedsreparasjon. Utredningen tar ikke stilling til organisering og eierskap for et eventuelt register, men peker på behov for lovendringer. Samferdselsdepartementet vil nå, på bakgrunn av Statens vegvesen tilrådninger, arbeide videre med denne saken i samråd med berørte aktører.

– Et slik register vil bedre forbrukervernet ved bruktbilkjøp, og ikke minst styrke trafikksikkerheten fordi det vil gjøre oss tryggere på at biler med alvorlige skader ikke vil kjøre på veiene våre, sier Hareide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.