Økte koronatillegg for kommuneansatte

skatt

Fagforbundet og KS har forhandlet fram en ny avtale om økt overtidsbetaling i kommunen. Avtalen innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.

Økende smittetall og ny nedstenging betyr høyt arbeidspress i hele kommunal sektor.

– Dette ønsket ingen. Folk har allerede stått på lenge og gitt masse over lang tid. Jeg kan ikke si noe annet enn at her gjelder det å bite tenna sammen og stå igjennom nok en stri tørn, sier leder i fagforbundet, Mette Nord.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

– Vi har sikret en særdeles god kompensasjonsordning for dem som har stått på som helter under koronakrisa, og som fortsatt må stå på i tida som kommer. Dette er ei ordning som gjelder for alle de berørte yrkesgruppene, ikke bare enkeltgrupper. Det er viktig; vi kommer oss bare gjennom dette ved at hele laget gjør jobben, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

– Det er viktig for oss at de tillitsvalgte lokalt både får være med å bestemme om de vil være med på avtalen, og at de får ekstra igjen for ekstra arbeid, sier Mette Nord.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

– Vi har lagt vekt på størst mulig grad av frivillighet og forutsigbarhet for våre medlemmer, slår Fagforbundets leder fast.

Bestemmelsene i avtalen skal brukes når det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Partene lokalt må være enige om å iverksette avtalen.

Avtalen understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

For arbeid utover full stilling erstattes overtidstilleggene med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent.

For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke betales tilsvarende satser som nevnt i avsnittet over per arbeidet time.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.