Øker de garanterte torskekvotene i åpen gruppe

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å øke de garanterte kvotene for torsk i åpen gruppe med 0,5 tonn per fartøy. På samme tid nedjusteres maksimalkvotetillegget til 2 tonn per fartøy.

– Ved å øke de garanterte torskekvotene noe legger vi til rette for mer forutsigbarhet og mindre kappfiske i åpen gruppe. En økt andel garanterte fartøykvoter er noe blant annet Norges Kystfiskarlag har tatt til ordet for. Vi vil følge nøye med på avviklingen av fisket i åpen gruppe, og endringene må sees i lys av en fortsatt uavklart koronasituasjon og økningen i årets totalkvote for torsk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

I 2021 styrkes kvotegrunnlaget i åpen gruppe. Det innføres også en ny ordning fiskere under 30 år som innebærer at disse fiskerne kan få 4 tonn garantert kvotetillegg i fisket etter torsk i åpen gruppe.

Åpen gruppe: I åpen gruppe er det ikke nødvendig å ha fisketillatelse for å delta (deltakeradgang/konsesjon). Fartøyene i åpen gruppe tildeles kvote i mange viktige kvoteregulerte fiskerier, inkludert i fisket etter torsk nord for 62 grader nord.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Maksimalkvote: Det enkelte fartøys maksimalkvote kalles det dersom summen av fartøyenes kvoter er større enn gruppekvoten. Det gis ingen garanti for at fartøyet får fiske hele dette kvantumet, fordi fisket stanses når gruppekvoten er fisket opp. Dette innebærer konkurranse mellom fartøyene om fisken, men mindre konkurranse enn om fisket var fritt innenfor gruppekvoten.

Gruppekvote: Den mengde som fartøyene i ei reguleringsgruppe samlet kan fiske av et bestemt fiskeslag. Innenfor en gruppekvote kan det være fritt fiske for de enkelte fartøyene inntil gruppekvoten er tatt, eller gruppekvoten er fordelt mellom fartøyene som fartøykvoter eller maksimalkvoter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.