Nyutviklet simulator fra Kongsberg Gruppen til Lofoten maritime fagskole

fisk simulator

Den første kontrakten for leveranse av en toppmoderne simulatorløsning som tilbyr trening innen fiskeri er signert med Lofoten maritime fagskole.

Kongsberg Digital har inngått kontrakt med Lofoten maritime fagskole om utvikling og leveranse av K-Sim® Fishery, et nytt simulatorkonsept spesielt tilpasset utdanning for fiskerinæringen. Den nyutviklede simulatoren vil gi elever og mannskap mulighet til å trene på navigasjon og manøvrering av fiskefartøy, samt bruk av avansert utstyr for fiskeleting og -fangst.

Simulatoren blir basert på avansert simuleringsteknologi fra Kongsberg Digital samt markedsledende fiskeutstyr som ekkolodd, sonarer og trålovervåkningssystemer fra Kongsberg Maritime (Simrad).

Ny krav innen fiskerinæringen
Etterspørselen etter en fartøysspesifikk simulator for trening på ulike operasjoner ombord i et fiskefartøy, har økt de siste årene. Bakgrunnen for dette er blant annet økt satsing på bærekraft i fiskerinæringen, innføringen av nye STCW-krav for trening innen fiskeri (STCW-F), samt bruk av mer avansert fiskeleting- og fangstutstyr som krever operasjonell trening.

Med utviklingen av den nye K-Sim Fishery-simulatoren imøtekommer Kongsberg Gruppen fiskerinæringens behov med et spesialtilpasset treningssystem som i tillegg til å oppfylle STCWs treningskrav, også vil være i henhold til DNV GLs sertifiseringsstandarder.

Les også:  Ikke streik: Enighet mellom Norwegian og pilotforeningen

Vest-Lofoten fagskole blir den første som tar i bruk denne fiskerisimulatoren for å styrke utdanning og kompetanse i en region hvor fiske er en viktig næring. Dette realiseres ved at skolen oppgraderer sin nåværende skipsbrosimulator til den nyeste K-Sim-teknologien og integrerer den med den ny-utviklede fiskerimodulen. Dette vil gi et komplett simulatorsystem spisset mot fiskerioperasjoner og som møter kravene i STCW-F. Lofoten maritime fagskole flytter inn i nye lokaler på Leknes i Lofoten, og den nye skolen skal etter planen åpne i 2019 med en flunkende ny fiskerisimulator.

Utformet som broen på et fiskefartøy
K-Sim Fishery vil bli utformet som broen på et fiskefartøy med alt essensielt bro- og navigasjonsutstyr for fiskefangst, inkludert vinsj for håndtering av fiskeredskaper som not, trål og liner. Simulatorens avanserte fysikkmotor gjør at både fartøyet, omgivelser og utstyr er som i virkeligheten. Elevene vil kunne utføre øvelser der de lærer å benytte fartøyets utstyr, velge beste rute og posisjon, manøvrere med presisjon for å kontrollere fiskeredskapene, optimalisere arbeidstid og drivstofforbruk, samt å sikre at kvantitet og kvalitet på fangsten er størst mulig.

Når K-Sim Fishery integreres med profesjonelt utstyr som ekkolodd, sonarer og fangstovervåkingssystemer fra Simrad, danner det et komplett system for opplæring og kompetanseutvikling. Systemet gjør det mulig for elever og mannskap å bli kjent med og håndtere ulike typer fiskeredskaper samtidig som de lærer at fiskeartene oppfører seg forskjellig og krever ulike fangstmetoder. De lærer også å planlegge fiske, lete, fange og oppbevare fisken sikkert og effektivt mens de overvåker fartøyets stabilitet under lasteprosessen.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

– Simulatortrening bidrar til å utdanne og øke sikkerheten for næringsfiskere, som ofte opererer under ekstreme og kanskje også risikofylte forhold. Samtidig bidrar det til å møte FNs bærekraftmål nummer 14, som ble utarbeidet for å bevare havet og marine ressurser og sikre at det blir brukt på en bærekraftig måte, sier Tone-Merete Hansen, Senior Vice President Maritime Simulation i Kongsberg Digital.

– Over 50 millioner mennesker er direkte avhengige av fiskeri og akvakultur som levebrød, og over 1 milliard mennesker i fattige land er avhengige av fisk for å opprettholde et balansert og sunt kosthold. Innføring av nye treningsmetoder som gir bedre sikkerhet og produktivitet for fiske, vil hjelpe industrien med å innføre en sikrere og mer bærekraftig praksis for fremtiden, sier Hansen

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

– For oss i Nord-Norge, er investeringen i den nye K-Sim Fishery-simulatoren et svært viktig bidrag. Den gjør oss i stand til å bygge videre på en fremtid innen fiske, som i dag er en viktig industri for denne delen av Norge. I tillegg til opplæring i sikker og effektiv navigering og skipshåndtering under fiske, vil trening med simulatorens søke- og fangstutstyr hjelpe fiskere til å oppnå bedre fangstresultater, samt innfri dagens høye standarder for fiskekvalitet, sier Finn Axel Hartvigsen, avdelingsleder maritim avdeling ved Lofoten maritime fagskole.

– Fleksibiliteten i K-Sim Fishery gjør at vi kan levere et bredt spekter av treningsløsninger, alt fra PC-baserte klasseromssystemer til fullskala skipsbrosimulatorer med alt nødvendig operasjonelt utstyr for de ulike treningskrav. Vi kan levere K-Sim Fishery både som et frittstående system eller som en tilleggsmodul til en eksisterende brosimulator. Lofoten maritime fagskole vil bli den første til å installere en fullskala K-Sim Fishery med opsjon om ytterligere utvidelse av utstyr og bruksområder etterhvert som vi videreutvikler produktet, sier Bjarne Torkelsen, salgsansvarlig i Kongsberg Digital.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.