Nye ordninger for å fornye offshore- og nærskipsflåten

Nærings- og fiskeridepartementet

Kondemneringsordningene skal bidra til å fornye den norske skipsflåten med flere klimavennlige skip. Nå utvider regjeringen ordningen til offshoreskip, i tillegg til at det opprettes et kondemneringstilskudd på to millioner kroner per foretak.

– Den norske maritime sektoren leder an i utviklingen av grønn skipsfart. Det er bra både for klimaet og arbeidsplasser langs kysten, men det trengs fortsatt et krafttak for å sikre at utviklingen sprer seg til flere skipsfartssegmenter. Ordningene som det nå kan søkes på vil være et bidrag til det grønne skiftet i offshoresektoren, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

I 2020 lanserte regjeringen kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart. Nå etableres et tilsvarende tilbud rettet mot offshoreskip. Ordningen gir tilskudd til miljøinvesteringer i offshoreskip og forutsetter at det kondemneres et skip. Det er satt av 150 millioner kroner til ordningen i 2021. 

I tillegg opprettes et kondemneringstilskudd på om lag 2 millioner kroner. Det stilles ikke krav om investeringer for å motta tilskuddet. Kondemneringstilskudd kan gis for skip i nærskipsfart og for offshoreskip.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

– Regjeringen har en ambisjon om å redusere CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030. For å nå dette målet vil det være nødvendig å redusere utslipp fra både nærskipsflåten og offshoreflåten. Kondemneringstilskuddet vil derfor være et positivt bidrag i omstillingen av landets skipsfart, Iselin Nybø (V). 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.