Ny undersøkelse: Høyere tillit til mediene enn til journalister

tjen penger online

Nordmenn har høy tillit til redaktørstyrte medier som NRK, VG og TV 2, men betraktelig mindre tillit til journalister. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet om folks nyhetsvaner. Rapporten viser også at de aller fleste velger redaktørstyrte medier når de skal oppdatere seg på nyheter.

Mer enn seks av ti kombinerer flere norske nyhetskilder daglig, og bare to av ti bruker ingen redaktørstyrte nyhetskilder. Når sosiale medier regnes med, er det kun 14 prosent som ikke bruker noen nyhetskilder, ifølge Medietilsynets siste rapport om bruksmangfoldet i Norge. Bare én prosent sier at de ikke følger med på nyheter i det hele tatt.

– Tallene viser at nordmenn generelt orienterer seg i nyhetsbildet, og det er positivt med tanke på å holde seg oppdatert på det som skjer i samfunnet, sier Velsand.

Det er fremdeles et generasjonsskille i mediebruken, som også gjelder for nyhetskonsumet. De unge bruker i større grad internett som plattform for både tekst, lyd og bilder, mens de eldre foretrekker lineære og tradisjonelle plattformer som radio, tv og papiravis. Samtidig blir også de eldre mer digitale i sin mediebruk. Tidsbruken på internett satte samlet ny rekord i 2021, og stadig flere foretrekker å konsumere medieinnhold ikke-lineært og på mobile enheter.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Under koronapandemien brukte folk mer tid på medier og konsumerte nyheter i større grad enn tidligere. Bruken av både tv, nettaviser og strømmetjenester økte, og mange søkte til de norske redaktørstyrte mediene for å oppdatere seg om det som skjedde. Men når hverdagen nå har normalisert seg, går tidsbruken noe ned for de plattformene som økte mest under pandemien.

Under pandemien hadde flere tv som en av sine viktigste nyhetskilder enn nettavis. Nå er gratis nettavis igjen tilbake på førsteplassen. Stadig flere oppgir dessuten betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder, noe som understøttes av en solid vekst i betaling for nyheter digitalt.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

– Vi ser nå tegn til en viss utflating i andelen som betaler for nyheter digitalt. Spørsmålet er om abonnementsveksten har nådd et metningspunkt, sier Velsand.

Mens sosiale medier gikk noe tilbake som en av folks viktigste nyhetskilder under pandemien, har disse tjenestene nå styrket seg noe igjen, særlig blant de unge. Det er likevel færre som har sosiale medier som en av sine viktigste nyhetskilder nå enn før pandemien.

– Dette indikerer at de redaktørstyrte mediene generelt står sterkt som nyhetskilder i befolkningen, sier Velsand.

Sju prosent oppgir podkast som en av sine viktigste nyhetskilder, og Medietilsynets rapport viser at bruken av podkast er økende.

– Flere av Norges mest populære podkaster er nyhetspodkaster. Rapporten viser at flere unge foretrekker podkast når de skal oppdatere seg. Ut fra dette er det naturlig å anta at podkast kommer til å ta andeler fra for eksempel radio fremover, sier Velsand.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Norge er ett av landene med høyest tillit til nyheter, og tilliten til norske nyhetsmedier er generelt høy på tvers av både kjønn og aldersgrupper. Medietilsynets undersøkelser viser at nordmenn har stabilt høy tillit til redaktørstyrte medier, mens tilliten til sosiale medier og alternative nyhetsmedier er betydelig lavere.

Samtidig har færre enn én av tre tiltro til at norske journalister opptrer objektivt og ikke lar seg påvirke av personlige bindinger, ifølge Medietilsynets rapport.

– Tallene viser at folk har en tydeligere uttrykt tillit til mediene som institusjoner enn til journalistene. Nesten halvparten svarte «verken enig eller uenig» på disse spørsmålene, sier Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.