Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

fiske transport industri

Kystverket lyser nå ut ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak, med søknadsfrist 1. november.

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra Statsbudsjettet kapittel 916 post 60 skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

– Vi skal utvikle kysten og da må vi satse på fiskerihavnene, som er næringskritisk infrastruktur langs kysten. Det første jeg gjorde som statsråd var å ta tilbake fiskerihavnene til staten og nå har vi fått gjenreist tilskuddordningen, etter flere år uten midler til fiskerihavner. Tidligere i år har vi gitt 36 millioner kroner i tilskudd til 11 kommunale fiskerihavnetiltak. Nå åpner vi opp for flere nye prosjekter. Denne tilskuddsordningen bidrar både til å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og skape ny aktivitet. Jeg vil oppfordre kommunene til å søke så vi sammen kan realisere viktige prosjekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Tildeling er foreløpig planlagt i januar–mars 2024, både for nye prosjekter for 2024 og eventuelt for prosjekter for 2025 og med forbehold om Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

–  De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Denne tilskuddsordningen bidrar både til å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og å skape ny næringsaktivitet. Vi oppfordrer derfor kommunene til å jobbe frem gode tiltak og søke tilskudd, sier Ruben Alseth, fungerende avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket, som opplever stor interesse for tilskuddsordningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.