fiske transport industri

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Kystverket lyser nå ut ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak, med søknadsfrist 1. november. Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler... Les mer »
bodø havn

Arctic REIHN 2023: – Øvelsen vil prege Bodø

En eksplosjon på et atomdrevet turistskip i Nord-Norge ødelegger reaktorene og skader flere i besetningen. Dette er bakteppet for Norges største atomøvelse som går av stabelen i Bodø i mai. Øvelsen Arctic REIHN... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nå har staten ansvaret for fiskerihavner langs kysten

Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av fiskerihavneanlegg med alle fylkeskommuner som overtok dette ansvaret i 2020. Avtalene vil gjelde med virkning fra 1. januar 2023,... Les mer »
kystverket

Kystverket stenger farleia gjennom Molldøra i Lofoten

På grunn av anleggsarbeid for å utbedre farleia gjennom Molldøra i Nordland, vil farleia være stengt fra 1. oktober. Anleggsarbeidet i Kystverkprosjektet utdyping av Molldøra og Småskallan starter i begynnelsen av oktober... Les mer »
kystverket

Fartøy på 190 meter i nesten-ulykke ved Andøya

Fartøyet Melinda på 190 meter mistet styringen og kom i drift 30 nautiske mil nordvest av Andøya med 23 personer og mye bunkers om bord. Det som kunne blitt en alvorlig hendelse... Les mer »
fritidsbåt

Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

Husk – fra 1. januar gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy. Kystverket har vedtatt ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Den trer i kraft... Les mer »
havn skip

Nytt språkkrav for større skip

Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket gjennomføre en høring om forslag til nytt språkkrav i sjøtrafikkforskriften. Forslaget innebærer et krav om at fartøy med bruttotonnasje på 500 bruttotonn eller mer skal kommunisere på... Les mer »
Kystrederiene

LESERINNLEGG: Mer politikk, takk!

Valgresultatet innvarsler nye koster i regjering og styringsverk, og en sterkere politisk styring av transportsektoren burde ha høy prioritet. Av Tor Arne Borge, adm. dir., Kystrederiene Ved arbeidet med siste NTP 2022-33... Les mer »
knut arild hareide

Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær målrettes mot marin forsøpling

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern... Les mer »
kystverket

Kystverket styrker overvåkning av skipstrafikk

Ved å avverge skipsulykker bidrar Kystverkets sjøsikkerhetstjenester til å redusere risikoen for akutt forurensing og tap av menneskeliv på norskekysten. Vekst i havnæringene og i sjøtransporten vil sammen med klimaendringer kreve ytterligere... Les mer »