Nå har staten ansvaret for fiskerihavner langs kysten

Nærings- og fiskeridepartementet

Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av fiskerihavneanlegg med alle fylkeskommuner som overtok dette ansvaret i 2020.

Avtalene vil gjelde med virkning fra 1. januar 2023, og gir Kystverket ansvar for statlige fiskerihavneanlegg som moloer og kaifronter langs hele kysten. I statens ansvar inngår også utdypning og merking av farvann inn til havn.

– Regjeringen ønsker å ruste opp havner og farleder, for å ivareta næringslivets behov og for å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene er et viktig steg i riktig retning. Nå ønsker vi å kunne realisere nye fiskerihavneprosjekter så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Som en del av regionreformen, ønsket den forrige regjeringen å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Det var imidlertid bare fylkene fra Vestland og sørover som gikk med på dette, og ansvaret for fiskerihavnene har siden den gang vært uavklart og delt. Konsekvensen av dette er at det ikke har vært planlagt nye fiskerihavneprosjekter siden 2018.

– Usikkerheten rundt ansvaret for fiskerihavnene har ført til at investeringer i viktige fiskerihavneprosjekter langs kysten har stoppet opp. Dette har vi nå ryddet opp i, sier Skjæran.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Regionreformen medførte at Kystverkets fiskerihavneanlegg i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken ble overført til nevnte fylkeskommuner etter avtale med virkning fra 1. januar 2020. Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark gikk ikke med på avtale på de betingelsene som gjaldt for dette. Gjeninnføring av det statlige ansvaret for fiskerihavner vil omfatte 140 anlegg, og om lag 85 prosent av disse ligger i næringsaktive fiskerihavner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.