Norges idrettsforbund oppretter påtalenemnd

norges idrettsforbund

Idrettsstyret har fremmet et forslag for å styrke rettssikkerheten i norsk idrett, og støttet forslaget fra Oslo idrettskrets om at også enkeltpersoner kan anmelde saker til en uavhengig påtalenemnd i tillegg til organisasjonsleddene.

– Idretten skal være en trygg arena, og opprettelsen av påtalenemnda er viktig for å styrke den etiske bevisstheten i norsk idrett. Idrettsstyret mener det er viktig at enkeltpersoner som ikke har sitt organisasjonsledd til å fremme en sak, kan henvende seg til påtalenemnda, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Les også:  Storslalom: Kongepokal til Stjernesund og Saltvik Pedersen

Idrettsstyret vil evaluere påtalenemnda, herunder behov, omfang og kostnader, til Idrettstinget 2023. Idrettsstyret ønsker å styrke etikkarbeidet i norsk idrett ytterligere.

– Idretten har alt å vinne på at vi får åpne etiske diskusjoner og at krevende spørsmål blir stilt, sier Kjøll.

Idrettsstyret foreslår også å opprette NIFs etiske råd som skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.