Naturvernforbundet: – Sjødeponi bryter med EU-direktiver

eu

EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå bedt Norge om mer informasjon om hvordan dumping av gruveavfall vil påvirke norske fjorder. Mye tyder på at tillatelsene til sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjord bryter med EU-direktiver.

– For hver dag som går blir det bare mer tydelig at dumping av gruveavfall i norske fjorder er en veldig veldig dårlig idé. Vi ber om at næringsministeren setter en fot i bakken og stanser dette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Saken om gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden begynner å tilspisse seg. Natur og Ungdom startet i forrige uke en leir i det planlagte gruveområdet og forbereder seg på sivil ulydighets-aksjoner. Det er ventet at Nordic Mining vil starte byggingen av gruveanlegget i løpet av de to neste ukene. Samtidig har Eftas overvåkningsorgan ESA bedt Norge om mer informasjon om konsekvensene av sjødeponi: (

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

I et nytt brev til næringsminister Jan Christian Vestre kommer Naturvernforbundet og Natur og Ungdom med sterke oppfordringer. Organisasjonene viser til ESAs (EFTAs overvåkningsorgan) pågående behandling av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjord. ESA har foreløpig konkludert med at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Mye tyder på at prosjektene også strider med EUs vannrammedirektiv. ESA er ikke fornøyd med tidligere svar fra Norge og publiserte i forrige uke en offentlig etterspørsel om ytterligere informasjon om hvordan gruvedumping vil påvirke vannforekomstene i fjordsystemene.

ESAs behandling av saken kommer samtidig som næringsministerens behandling av klager på driftstillatelsen til Nordic Minings gruvedrift ved Førdefjorden. Bak klagene står blant andre Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner.

– Sett i lys av ESAs pågående behandlinger ber vi om at klagene tas til følge, eller i det minste at saksbehandlingen utsettes til ESA har konkludert i sine pågående saker. Noe annet ville vært svært uheldig, siden mye tyder på at prosjektene strider med EU-direktivene, sier Gulowsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

ESA opprettet i 2021 sak om vannrammedirektivet og de norske sjødeponiene etter en rekke bekymringsmeldinger, blant annet gjennom vår klage fra 2015. Overvåkingsorganet undersøker om tillatelsene til gruvedumping bryter med vannrammedirektivet, og har nylig gått ut med en offentlig utlysning etter relevant informasjon.

Samtidig kan det virke som at deres behandling av vår klage fra 2017 som handler om mineralavfallsdirektivet nærmer seg en ferdigstillelse. I brev til Klima- og miljødepartementet den 8. oktober i fjor har ESA foreløpig konkludert med at Norge har brutt mineralavfallsdirektivet. ESA påpeker at Nordic Mining ikke leverte en avfallshåndteringsplan innen de fikk innvilget utslippstillatelse i 2015, noe som kreves av mineralavfallsdirektivet, som ble implementert i norsk lov i 2012.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Sjødeponi er ingen forutsetning for gruvedrift. Arctic Mineral Resources har planlagt et lønnsomt utvinningsprosjekt i det samme området, uten bruk av dagbrudd og sjødeponi. AMR skal utnytte restmassene i annen industri i stedet for å dumpe dem i fjorden. Dette kan de gjøre fordi de har planlagt prosjektet sitt på den måten.

–  Vi er glade for at næringsministeren er opptatt av sirkulærøkonomi og et fremtidsrettet næringsliv, og vil derfor presisere at gruvedumping er det motsatte av sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi er avfallsmassene en ressurs, og ved å dumpe dem i sjøen mister man alle sjanser for å utnytte dem, også i framtiden, sier Gulowsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.