Naturpanelet: Fremmede arter stadig større trussel

Miljødirektoratet

Spredningen av fremmede skadelige arter globalt har aldri vært større og viser ingen tegn til å avta. Mange av tiltakene som kan stoppe spredning finnes, men er i liten grad igangsatt.

– Det er skremmende hvordan vi ser naturen endrer seg så raskt foran øynene våre med invasjoner av fremmede skadelige arter som pukkellaks, stillehavsøsters og sitkagran. Sammenliknet med mange andre land har vi kommet langt med å innføre systemer for å regulere og kontrollere fremmede arter i Norge, men vi ser likevel at mange av disse artene gir oss enorme utfordringer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Naturpanelet er et globalt vitenskapspanel som utreder og sammenfatter status for kunnskap om naturmangfold på samme måte som FNs klimapanel gjør for klimaendringer. (se faktaboks)

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Naturpanelet har utarbeidet en ny rapport om fremmede arter. 86 ledende eksperter fra 49 land har brukt fire år på å lage rapporten, og den refererer til over 13.000 vitenskapelige arbeider. Den viser at antall invasjoner av fremmede arter øker globalt og at tiltak satt i verk for å bekjempe fremmede arter har hatt begrenset effekt. Antall arter som er utrydningstruede som følge av fremmede organismer øker også.

Miljødirektoratet er knutepunkt for Naturpanelet i Norge og har ledet Norges bidrag til møtet der rapporten ble godkjent. Vigdis Vandvik, professor ved Universitetet i Bergen har vært en av de ledende hovedforfatterne for rapporten.

Les også:  Journalisten Bjørn Olav Jahr: – Fakta må alltid trumfe følelser

– Rapporten blir kjempeviktig når verdens land nå skal nå målet fra Naturavtalen om å minimere spredning og påvirkning fra fremmede arter. Rapporten gir et solid kunnskapsgrunnlag til å utvikle politikk og gjennomføre tiltak, og er den viktigste vitenskapelige sammenstillingen som fins om temaet, sier miljødirektør Hambro.

Miljødirektoratet som kontaktpunkt vil følge opp rapporten og hvordan den kan tas i bruk i Norge. Blant annet planlegges et fagseminar i høst for forvaltning og andre interesserte.

Les også:  Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

Anslagsvis er nå 37000 av verdens arter spredd utover sin naturlige utbredelse på grunn av menneskelig aktivitet, ifølge rapporten. Disse defineres dermed som fremmede arter. For 3500 av disse er det registrert negativ påvirkning og de kategoriseres dermed som fremmede skadelige arter.

Fremmedartslista for Norge, som ble publisert av Artsdatabanken i august, viser at vi også i Norge har mange fremmede skadelige arter. Av 2342 risikovurderte fremmede arter er nærmere 20 prosent vurdert til å være såkalte høyrisikoarter – det vil si at de er vurdert til kategorien høy risiko (HI) eller svært høy risiko (SE).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.