Nå er det 3000 hurtigladere i Norge

Norsk elbilforening

Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser at det er 3000 hurtigladere i Norge. Det er en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019.

– Det er gledelig at tallet på nye hurtigladere øker år for år, og jeg ønsker å berømme ladebransjen som virkelig har lagt seg i selen og økt utbyggingstakten, slik at det er færre biler per hurtiglader nå, sammenlignet med januar i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Likevel er Bu bekymret for at utbyggingen går for sakte. Hun mener en solid jobb må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

– Vi trenger over 1000 nye ladere i året, om vi skal redusere ladekøene, heller enn å øke de, understreker Bu.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i august i år, viste at 1 av 3 elbilister hadde opplevd kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig, skal elbiler bli for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes, virker, sier Bu.

Skal alle ha en reell mulighet til å velge elbil, er det nødvendig at det er nok hurtigladere i Distrikts-Norge. Bu venter at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), tidligere i høst. Dette vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsomt å sette opp hurtigladere i hele landet.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

 – Her er det ingen grunn til somling. Forslaget fra NVE er godt, så nå må regjeringen gjennomføre slik at det blir like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen, mener Bu.

Nå ruller det i overkant av 320 000 elbiler på norske veier, men i 2025 vil tallet øke til over en million.

Elbilforeningens 5 råd for å sikre nok hurtigladere:

  1. Regjeringen må sørge for at det bygges minst 1000 nye hurtigladere i året, om de skal oppfylle Stortingets mål om kun salg av nullutslippsbiler i 2025.
  2. Vegmyndighetene må få ansvaret for å planlegge for store ladeparker, i dialog med ladebransjen. Behovet er én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150 km langs hovedveinettet.
  3. Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
  4. Hver kommune må ha minst to hurtigladere.
  5. Det haster at olje- og energiminister Tina Bru får satt i verk NVEs forslag til nye regler for nettleien, som vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut hurtigladestasjoner i hele landet.
Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Nobil er den nasjonale ladestasjonsbasen som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra ENOVA.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.