Trygge boliger er FNs bærekraftsmål – Nesten fraværende i Mulighetsmeldingen

bolig blokk leilighet

Den norske eierlinja er vellykket og de aller fleste bor godt i egen bolig. Eierlinja har vært avgjørende for at fordelingen av formue i Norge er så jevn som den er – og boligformue er jevnere fordelt enn annen formue.

– Boligpolitikken må også i framtiden være et bidrag til å bekjempe ulikhet, og bør prioriteres som et sosialt bærekraftsmål, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

NBBL etterlyser både omtale av boligsektoren, og ikke minst bolig- og byutviklingens betydning for sosial bærekraft, i stortingsmeldingen «Muligheter for alle», som regjeringen la fram 1. mars.

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

– Hvis boligpolitikken også i framtiden skal være et bidrag til å sikre små forskjeller og en forholdsvis jevn fordeling av formue og ressurser slik meldingen også beskriver, kan ikke fokus fra politikernes side kun være på de svært vanskeligstilte. Bedre muligheter for å etablerere seg på boligmarkedet må være en målsetting på bred front, sier Eek

– Et sosialt bærekraftig samfunn med små forskjeller krever at hver enkelt aktør tar sitt ansvar i boligsektoren. Det innbefatter at også boligpolitikk ses på som en del av fordelingspolitikken, fortsetter han.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

NBBL peker på følgende nødvendige tiltak for at boligpolitikken også i framtiden skal være et bidrag til å sikre små forskjeller og en forholdsvis jevn fordeling av formue og ressurser:

  • Sikre en høy og stabil bygging av boliger det er behov for
  • Tiltak for at eksisterende boliger oppgraderes til framtidas behov med et økende antall eldre og strenge krav til klima og miljø
  • Bedre muligheter for å etablerere seg på boligmarkedet
  • Et forutsigbart og trygt leiemarked
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.