Medietilsynet om ny ytringsfrihetskommisjon: – Positivt at ytringsfrihetsspørsmål løftes fram

pc

Medietilsynet ser positivt på at kulturminister Trine Skei Grande nå oppretter en ny ytringsfrihetskommisjon.

– Digitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfrihet, både på godt og vondt. Derfor er det bra at vi nå får en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Den forrige Ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning i 1999. Nå nedsetter kulturministeren altså en ny ytringsfrihetskommisjon, som skal levere sin rapport til Kulturdepartementet innen utløpet av 2021. Hvem som skal sitte i kommisjonen blir klart på nyåret.

Med utgangspunkt i Grunnlovens § 100 skal Ytringsfrihetskommisjonen utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. I tillegg til kartlegging og informasjonsinnhenting, skal kommisjonen vurdere ulike tiltak for å fremme en åpen og opplyst offentlig samtale.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Kommisjonen skal blant annet se på tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten og kritisk medieforståelse i befolkningen.

– Fra Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse vet vi at det er få som diskuterer politikk og samfunnsspørsmål i media, selv om de er interessert. Derfor er det bra å få sett nærmere på hva som skal til for å få flere til å delta i debatten, sier Velsand.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Tiltak mot desinformasjon og mot spredning av ulovlige og skadelige ytringer i sosiale medier og behovet for å avklare plattformenes rolle og ansvar står også på oppgavelisten for den nye kommisjonen. Regjeringen ønsker dessuten at kommisjonen skal drøfte de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle og hvordan distribusjon i digitale kanaler påvirker rammebetingelsene for kvalitetsjournalistikken.

– Vi lever i en tid der alle kan mene noe på nett, ofte gjennom sosiale medier. Det er positivt for ytringsfriheten. Men samtidig vet vi at sosiale medier også er en arena der usann informasjon deles. Derfor må befolkningens kritiske medieforståelse styrkes, slik at vi lettere kan skille mellom sann og usann informasjon. Samtidig er det viktig å anerkjenne at de redaktørstyrte mediene spiller en svært viktig rolle for en åpen og opplyst offentlig samtale, sier Velsand.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Medietilsynet er også glad for at de internasjonale plattformenes rolle skal under lupen.

– Det er bra at kommisjonen skal se på plattformenes rolle og rettslige ansvar. Dette er vanskelige, men viktige problemstillinger, sier Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.