Ny forskningsrapport vil ha bedre utnyttelse av hele fisken

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren har fått en ny rapport fra Nofima. Den peker på hindre som næringsaktører og forskere møter i arbeidet med utnytte hele fisken, marine restråstoffer og nye arter.

– Verden trenger mer bærekraftig, trygg og sunn mat. Det betyr at vi må spise mer mat fra havet. Vi må bli flinkere til å ta i bruk hele fisken og de mulighetene som nye arter gir oss. Denne rapporten peker på hindre vi må forsere, og er et viktig innspill i arbeid med å fremme bærekraftig matproduksjon fra havet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Les også:  Konkurransetilsynet varsler mulig stans i Norwegians oppkjøp av Widerøe

Nofima-rapporten identifiserer utfordringene som næringsaktører og forskningsmiljøer møter i sitt arbeid med bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.  Blant annet dokumentasjon om hvilke risikoer det ligger i å bruke nye arter i havet til mat- og fôrproduksjon.

 Det er et stort regelverk som industrien må forholde seg til. Vi har samlet aktuelt regelverk i en tabell slik at det blir enklere å få oversikt. Dette kan hindre at en bedrift utvikler produkter fra restråstoff eller marine arter som blir stoppet av lovverket. Dette er et dynamisk dokument som kan oppdateres i årene som kommer, sier forsker Birthe Vang, som sammen med kollega Kjersti Lian er hovedforfattere av rapporten.

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

Nofima har jobbet tett med industriaktører og andre institutt som Havforskningsinstituttet, SINTEF Ocean og Norges sjømatråd for å få en god oversikt over de utfordringene som industrien har.

Departementet vil nå gå gjennom rapporten, med sikte på å følge opp de mest sentrale utfordringene for å lykkes med en bedre utnyttelse av havets ressurser.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.