Må prioritere linjekapasitet i Lofoten og Vesterålen

nfk

– Mangel på overføringskapasitet i linjenettet i Lofoten/Vesterålen kan på sikt bli en alvorlig hemsko for næringsliv og befolkning. Nå må Statnett prioritere utbygging i dette området av fylket vårt, sier fungerende  fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Eggesvik og resten av fylkesrådet stiller seg bak en bekymringsmelding fra Lofoten næringsforum, i form av et brev stilet til regjering og relevante aktører, inkludert Statnett:

– Tilførselslinjene til Lofoten er et statlig ansvar, og en del av Statnetts virksomhetsområde. Fra Lofotkraft og nærliggende kraftselskap har det lenge vært arbeidet for å få bygd en ny og forbedret overføringslinje fra Ofoten til Lofoten/Vesterålen, uten at dette har blitt prioritert av Statnett. Tvert imot prioriterer Statnett å bygge nye overføringslinjer nord – syd, mens overføringslinjen øst – vest fra Ofoten til blant annet Lofoten ikke skal fornyes eller utbygges med samme overføringskapasitet som i resten av landet, Med dette som bakteppe roper kraftselskapene i Lofoten og Vesterålen et alvorlig varsko. Mangel på overføringskapasitet i linjenettet kan om få år bli et alvorlig hinder for videre vekst og utvikling i området, og i verste fall vil det kunne medføre stagnasjon og tilbakegang i både næringsliv og befolkning, heter det i brevet fra Lofoten næringsforum.

Les også:  Klar melding til offshorenæringen i Nordland

– Lofoten Næringsforum anmoder både Statnetts administrasjon og styre om å revurdere sin negative prioritering av nye og forbedrede overføringslinjer til Lofoten og omegn, og ber også våre sentrale politikere om å sørge for at Statnetts manglende prioritering blir endret slik at fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i Lofoten ikke blir hindret eller stanset på grunn av manglende overføringskapasitet i strømnettet.

Fylkesrådet tar oppmodingen fra Lofoten Næringsforum på største alvor.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

– Dette er en veldig viktig sak som vi kommer til å fremme i alle fora der det er naturlig, og selvsagt spesielt overfor Statkraft. Lofoten og Vesterålen er to svært viktige regioner i Nordland, med ledende roller innen reiseliv og fiskeri. Vi kan ikke risikere at vekst og utvikling hemmes av manglende utbygd overføringsnett for strøm. En stabil kraftsituasjon er en forutsetning for framtidig vekst og bosetting, så denne ballen kommer vi ikke til å slippe, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.