Flere skip seiler under norsk flagg

Nærings- og fiskeridepartementet

Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) økt med 87 skip og rundt 11.600 personer er omfattet av tilskuddsordningen for sjøfolk.

Regjeringen har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk gjennom egne tilskuddsmodeller for sjøfolk på NIS-lasteskip i utenriksfart, og sjøfolk på NIS konstruksjonsskip. Tilskuddsordningen er også lovfestet, og er på 1 822 millioner kroner i 2019.

– Det at vi nå har et register som ikke lekker skip, er et tegn på en vellykket maritim politikk. Dette har vært ett av målene våre i flere år. Det viktigste for næringen er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i rederibeskatningen eller nettolønnsordningen. Et stort antall skip under norsk flagg er dessuten viktig for Norges gjennomslagskraft i internasjonale fora, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) økt med 87 skip, og det anslås at 68 av disse har flagget inn i tilknytning til endringene. Til sammenlikning sank antallet skip i NIS med 134 skip mellom 2005 og 2013.

Særlig effekt kan man spore for konstruksjonsskip i NIS, hvor rundt 30 konstruksjonsskip har flagget til NIS siden 2015, og flere enn 1000 sjøfolk inngår nå i tilskuddsmodellen for konstruksjonsskip. Oppmykningen av NIS-regelverket har også bidratt til å beholde skip under norsk flagg når de har gått fra opplagsbøyene og inn i aktivitet.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

En oversikt NFD har fått utarbeidet av SSB viser at antallet norske sjøfolk har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Per 2018 var antallet om lag 20 100. I april 2019 var det i alt 622 skip registrert i NIS.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.